Psihologija logo dizajna

Psihologija logo dizajna je jedan od najuprošćenijih aspekata izrade logotipa. Obično je povezana sa odabirom boja, ali je u stvari mnogo više od toga.Dok se “logo dizajn” odnosi na samo aktivnost kreiranja logotipa, termin “logo” se odnosi na svaki simbol koji ima funkciju prepoznavanja.

Termin logo potiče od grčke reči “logos”, što je u bukvalnom prevodu „reč”.
Dok dizajnirate logo, imajte na umu da vi u stvari dizajnirate vizuelnu reč pomoću koje će ljudi indetifikovati kompaniju za koju je logo namenjen.

logo-spelled-in-greek

Ljudi će tumačiti i komunicirati sa vašim logotipom na isti način kao i sa rečima: iz njihove perspektive, koja je vođena ličnom percepcijom i iskustvom. Ako ljudi tumače istu reč različito, isto tako će različito tumačiti vaš logo.

Ono što treba da uradite jeste da mislite o svakom delu logotipa kao da je atribut koji objašnjava i interpretira koncept i kako bi ga ljudi potencijalno mogli tumačiti.
Što više vremena posvetite radeći na značenju tih atributa, više kontrole ćete imati nad posmatračem vašeg logotipa.

Uloga boja

Uloga boja u psihologiji logo dizajna je često pogrešno shvaćena, obično od strane klijenata, ali ne bez razloga. Svuda po internetu se nalaze razni članci o psihologiji boja koji nisu pisani od stručnih lica.
Pravi odabir boje za logo će vas odvesti još jedan korak dalje u navođenju posmatrača da tumači vaš logo onako kako ga vi tumačite.

color-meaning-table

Odabir jedne boje pri dizajnu vam takođe daje više kontrole nad tim šta ljudi vide u vašem logotipu i to može da se iskoristi kao brending strategija. Vremenom ljudi počinju da spajaju određenu boju sa vašim brendom, kao na primeru:

primer

Uloga oblika

Sa psihološke perspektive, oblik je najbitniji. Ljudski mozak je programiran tako da razume i pamti oblike.

Mi obično razdvajamo tipografiju od znaka, ali ako malo bolje razmislimo, slovo je ništa drugo nego oblik koji povezujmo sa značenjem i zvukom.
Dok dizajnirate logo, poradite na obliku svakog slova posebno i pokušajte da na što prostiji način dočarate značenje. Takav pristum u glavnom rezultuje dobrim, pamtljivim logotipom.

Dobri, loši i ružni logotipi.

Dobar:

fedex

Vidite li strelicu u Fedex logotipu?

Ovo je jedan od najboljih primera logo psihologije.
Lindon Leader je tačno znao šta radi sve vreme dok je dizajnirao FedEx logo i uspeo je da stvori unikatan i funkcionalan dizajn.

U većini slučajeva, dizajneri su krivi jer dok dizajniraju misle samo na estetiku. Takvi logotipi obično završavaju relativno brzo u novom grafičkom studiju i bivaju redizajnirani od novih dizajnera koji rade istu stvar na drugi način i tako u krug.

Loš:

pepsi

Veoma interesantan slučaj. Pepsi je platio milion dolara za novi logo.

Ružan:

computer

Po Ohajo Stejt univerzitetu, čovek pomisli na sex 20 puta u toku dana. S tim na umu, bilo kakva potencijalna šansa za pogrešno tumačenje će rezultirati upravo lošim tumačenjem logotipa.

Twitter novi logo

tviter

Jedan skoriji primer primene psihologije u logo dizajnu, je novi Twitter logo. Nova verzija je uproštena, obrađena. Ptičica je sad ponosna, dostojanstvena, ima dobru budućnost.

Nema izlaza. Dok gledaju, osećaju, komuniciraju sa logom, javlja im se novo značenje.

sonic

Psihologija u logo dizajnu je najizraženija pri dizajniranju logotipa za mladu publiku.
Kako dizajniramo logotipe za kompanije, proizvode i usluge koje su namenjene deci, moramo da zadržimo određeni nivo integriteta, da izbegnemo već previše koriščene tehnike manipulacije.

Zaključak

Pravilan odabir boje, tipografije, znaka lako može poslati jedna vrlo zahtevna estetska vežba.
Kada se to savlada, kada počnete da razmišljate o psihologiji koju koncept dizajna nosi, rezultat je ništa manje nego savršeno dizajniran logo

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.