Novi trend koji pravi svoj put u virtuelnom svetu je dizajn dugih senki ili long shadow dizajn. Koncept koji se zasniva na flat dizajnu i pojavljuje se u velikoj meri poslednjih nekoliko nedelja.

Trend je usmeren ka elementima korisničkog interfejsa, najviše na ikonice, ali polako prelazi i na ostale delove web dizajna.

Šta je Long Shadow dizajn?

ipad-mini

Long-Shadows

„Long shadow“ nije novi termin. Zapravo potiče od osvetljenja i fotografije. Fotografi često koriste duge senke na slikama da kreiraju dramski efekat.

Na prirodnoj svetlosti senke nastaju kada je sunce blizu horizonta, pojavljuju se u sumrak i zoru. U dizajnu, duge senke se dodaju objektima u flat dizajn šemama najčešće pod uglom od 45 stepeni, dajući im efekat ogledala sa mnogo naglašavanja i drame.

Ono što je drugačije kod ovih senki je da su i one ravne (flat). Dizajneri stvaraju ovaj efekat koristeći nijanse boja bez izbleđivanja (fade), senčenja i efekata stepenovanja boja. Ivice senki su oštre i daju dodatni element dubine celokupnom dizajnu.

Ova vrsta dizajna je malo više limitirana nego drugi koncepti, jer je namenjena samo za manje elemente. To nije nešto što dizajneri koriste za ceo projekat, već isključivo za ikonice i dugmiće.

Senke se nalaze unutar objekta, a često su proširene izvan objekta na okružujući okvir. Ovaj koncept takođe koriste dizajneri za igradnju kreativnih ikonica na najnovijim projektima kao što je Apple iOS 7.

Galerija Long Shadow Dizajn

flat_social_network

flat-skype

fox-icon

rubee

safari_icon

designmodo_long_shadow

Long shadows u CSS3

Google-Fonts-CSS-longshade-Icon

Long-Shadows-in-CSS3

Zaključak

Long shadow dizajn se čini kao evolucija flat dizajn trenda dajući mu više dubine i dimenzije. Ideja je interesantna i user-friendly, jedino na šta treba obratiti pažnju je doslednost u kreiranju čistih i jasnih senki.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.