web-dizajn-upustvo

Jedan od metoda koji se može efikasno upotrebiti u web dizajnu je kontinuirana integracija. Ovo podrazumeva iterativni proces koji zahteva od developera da često integrišu svoj rad da bi sprečili greške i kontinuirano radili na unapređenju proizvoda.

Ovaj princip se može primeniti i na dizajnu, omogućavajući dizajnerima brži i cikličniji razvoj. Primena ovog principa može znatno da unapredi odnos dizajnera i klijenta, podsticanjem otvorene komunikacije i fleksibilnog toka tokom celog projekta.

Odličan način da se inplementira ovaj efikasni pristup je kreiranje uputstava za web stilove kao prvi korak u web projektima.  Za uputstvo web stilova, potrebno je napisati kod za sve glavne elemente na stranici koji mogu lako kasnije biti upotrebljeni u layout-u.

Ovo se razlikuje od tradicionalnog pristupa kod koga se prvo troši vreme na izradu statičnog mockup-a koji u početku ne daje ništa upotrebljivo i možda neće ostvariti viziju kojoj je namenjen.

Kako kreirati uputstva za web stilove?

Da bi bolje shvatili ovaj pristup, razmislite kako bi uobičajno započeli projekat. Dizajnirajući mockup u Photoshop-u? Usavršavajuči raspored i položaj elemenata koji još uvek nisu osmišljeni?

Ni jedan od ovih pristupa ne proizvodi ništa, već samo gradi kostur sajta bez stvarnog popunjavanja. Proveli ste mnogo vremena radeći, ali nemate ništa konkretno da pokažete klijentu. Kada završite, možete se samo nadati da je njihova vizija efikasno sprovedena na vašem proizvodu.

Kreiranjem uputstva za stilove sa druge strane je način razvoja opipljivog proizvoda kao početnog koraka u brainstorming fazi. Da bi ste kreirali neki stil, napišete kod za njega, što znači da lako možete prevesti viziju u digitalni sadržaj.

Nakon kreirane suštine vašeg sajta, dalje možete graditi raspored elemenata. I pošto je sadržaj već kodiran, možete lako eksperimentisati sa načinom kako da ga predstavite. Kako gradite sajt, ne morate da se brinete o konzistentnosti, pošto ste ga već razvili u brainstorming fazi, što vam daje slobodu da budete fleksibilni tokom dizajn procesa. Klijenti mogu da vam daju povratne informacije, tako da eliminišete mogućnosti loše komunikacije i nezadovoljstva.

Nema unapred definisane formule za kreiranje vodiča za stilove, ali postoje neki važni aspekti koje treba uključiti da bi dobili nešto efektivno i upotrebljivo.

Layout (raspored) – kao što smo rekli, raspored će se verovatno često menjati u toku izgradnje sajta, tako da ovaj deo definiše opšte principe poput paterna, pozicioniranja i razmaka.

Brendiranje – ovo definiše identitet proizvoda i koncept paleta boja i grafike.

Tipografija – fleksibilnost u dimenzionisanju tipografije u odnosu na različite rasporede, odluka o izboru fonta da bi odreditli vrste stilova.

Navigacija – kodiranje svega što će se koristiti za interakciju i navigaciju, poput dugmića, linkova, menija i sidebar-a.

HTML – aspekti kao što su kopije, različiti header stilovi, polja za pretragu i prateći tekstovi definisani u ovoj sekciji  – ovo je bitan detalj da bi sajt bio konzistentan.

Slike i video – ako postoje određene proporcije kojih želite da se držite prilikom unošenja slika i videa, indentifikuju se ovde.

Skladnost interfejsa – ako želite da ostvarite skladnost u vašem dizajnu, možete da kreirate odgovarajuće delove koda koje ćete pozivati na stranici. Ovo omogućava lakše referenciranje dok pravite web stranice i osigurava harmoniju u interfejsu.

Postoje neka efektivna gotova rešenja koja dizajneri/kompanije mogu koristiti kao uputstva za stilove.

Twitter Bootstrap

Twitter Bootstrap

Ovo je najviše zastupljeno uputstvo za stilove koje ima sve osobine framework-a, uključujući responsive raspored, pluginove i komponente tipografije.

Dropdowns

Dropdowns

GitHub

GitHub

Ovo uputstvo pokriva upotrebu svih elemenata interfejsa, kao što su dugmad, hover liste, navigacija, tab blokovi, ikonice itd. Takođe uključuje standarde kodiranja i organizaciju datoteka tako sve imate na istom mestu.

Zaključak

Upotreba vodiča za stilove može u potpunosti promeniti način vašeg web dizajn procesa i u velikoj meri može dovesti do poboljšanja fluidnosti rada, kao i vaše produktivnosti. Razvoj ovog progresivnog i merljivog metoda počinje sa uputstvima za stilove.

Kodirajući na početku, zatim građenjem i eksperimentisanjem na kraju, velika je verovatnoća da  ćete na kraju brže dobiti rezultate koje želite.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.