infografika

Kvalitetan web sajt se zasniva na tri fundamenalna postulata: dizajn, development i sadržaj. Ovo poslednje ima veći uticaj na korisnike, više nego prva dva zbog svoje promenljive prirode i više ih privlaći i osvaja.

Ali šta ako je sadržaj statistika, koja da budemo iskreni nije svim korisnicima privlačna i jasna. Brojevi, brojevi i opet brojevi – neće svi moći da shvate takvu vrstu podataka. Većina korisnika najćešće traži brze i lako svarljive informacije. Zato u ovom slučaju treba koristiti metodu grafičkog vizuelnog predstavljanja znanja koja može transformisati bilo koje dosadne podatke u jednostavne i zanimljive.

U web dizajnu, infografika se koristi ili da ispriča neku priču koja je praćena odličnim ilustracijama ili da predstavi rezime nekog rada u brojkama. Takođe, one se mogu lako podeliti na dve vrste: interaktivne i statične.

Prva vrsta uobičajno ima mnogo dinamičnih elemenata sa pop-up blokovima ili čak prilagođenim podacima na osnovu trenutnih uslova, dok je druga samo obična slika sa jednokratnim prikupljenim podacima, ali sa živopisnim ilustracijama.

Po pravilu, interaktivne infografike su manje „žive“ i ilustrovane s obzirom da se uglavnom više oslanjaju na podatke i tehničku stranu nego na dizajn, ali to ne umanjuje njihovu vrednost i privlačnost.

Slični infografikama su mali blokovi sa statističkim podacima koji se često mogu videti na korporativnim sajtovima ili kreativnim portfolijima; widgeti sa društvenim medijima i brojači e-mail pretplata mogu se takođe pripisati statistikama.

To je dobar način da se istaknu dosadašnji radovi i urađeni poslovi i tako predstave mogućnosti potencijalnim klijentima. Šta više, dobro osmišljene, vizuelno privlačne i nenametljive infografike će definitivno povećati poverenje korisnika.

Vizualna prezentacija podataka u dizajnu sajtova nije samo sredstvo za prikazivanje – to je takođe odličan način da privučete nove kupce. Ne morate da impresionirate posetioce zapanjujućim brojkama – pregled vaših redovnih aktivnosti predstavljen na neobičan,  jasan i uredan način je u stanju da izgradi i ojača veze sa korisnicima i izgradi most poverenja.

U nastavku pogedajte kolekciju sajtova sa ugrađenim infografikama i statističkim blokovima podataka.

Primeri infografike i statistike u web dizajnu

infografika

infografika

infografika

infografika

infografika

infografika

infografika

infografika

infografika

infografika

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.