Backbone

Izgradnja web aplikacija koje se sastoje od jedne stranice  (eng. single page app - web aplikacija ili sajt koji staje u jednu web stranicu, ima za cilj da obezbedi što tečnije i brže korisničko iskustvo, slično desktop aplikacijama) ili komplikovanih interfejsa je postala izuzetno teška za realizaciju samo uz pomoć jQuery-ja ili Mootools-a.

Problem je u tome što su standardne JavaScript biblioteke odlične u tome što rade i vi možete izgraditi celu aplikaciju bez formalne strukture, a da niste toga svesni. Vi ćete s lakoćom pretvoriti svoju aplikaciju hrpu jQuery povratnih poziva, a sve vezano za konkretne DOM elemenate.

Ne treba da se objašnjava zašto je loše nešto graditi bez strukture. Naravno da uvek možete izmisliti svoj ​​lični način strukturiranja, ali u tom slučaju ćete propustiti ogromne prednosti open source zajednice.

Zašto su aplikacije jedne stranice budućnost?

Backbone.js forsira da se komunikacija sa serverom u potpunosti treba uraditi kroz RESTful API. Trenutno je trend na web-u da svi podaci / sadržaji budu izloženi putem API- ja. Sve ovo je potrebno zato što pretraživač nije jedini klijent, mi sada imamo mobilne i tablet uređaje, Google naočare, itd.

Pa kako nam Backbone.js pomaže?

Backbone.js je neverovatno mala biblioteka za količinu funkcionalnosti i strukture koje vam daje. Zasniva se na samo jednoj JavaScript biblioteci pod nazivom Underscore.js i omogućava da svi elementi aplikacije budu sinhronizovani (npr. više klijenata i server).

Ovaj framework je kreirao Jeremy Ashkenas koji je takođe poznat kao kreator CoffeeSript-a.

Backbone je u suštini MVC framework koji omogućava da organizujete svoje JavaScript kodove na MVC (Model,View, Controller) način.

Model je deo koda koji preuzima i popunjava podatke.

View je HTML prezentacija ovog modela (view se menja sa promenom modela, itd).

Controller je taj koji u ovom slučaju dozvoljava da se sačuva trenutno stanje JavaScript aplikacije putem URL-a sa #,  na primer http://twitter.com/#search?q=backbone.js.

Ako pročitate neke od početničkih tutorijala koji se mogu naći za Backbone.js,  prednosti će vam biti uskoro očigledne. Ako tome dodamo i jednostavnost korišćenja, to znači da možete vrlo brzo da ga primenite na trenutne ili buduće projekte.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.