arial-helvetica

Arial i Helvetica su dva na izgled slična fonta, ali da li je to zaista tako saznaćete u ovom postu. Helvetica je dizajnirana pedesetih godina prošlog veka u Nemačkoj; Arial je dizajniran ranih 80' u Americi, mnogi veruju da je ovim potezom Microsoft pokušao da ponudi Helvetica tip fonta kao deo svoje TrueType specifikacije bez priznavanja i plaćanja tantijema za Helveticu.

Bilo kako bilo, za nedovoljno istrenirano oko, razlike između ova dva fonta su zanemarljive – uglavnom zbog približno identičnih širina, ali za iskusno oko dizajnera, postoji  veliki broj detalja koji čine razliku između ova dva fonta.

Na primer, ascender (deo slova koji se diže iznad središnje linije datog fonta, deo fonta koji je veći od x-visine datog fonta) Helvetica fonta za malo slovo „t“ je isečen pod pravim uglom, dok je kod Ariala isečen pod određenim nagibom. Slična razlika se može uočiti i sa završecima slova „s“ i „c“, Helvetica je isečena paralelno sa osnovnom linijom, dok Arial koristi malo uglove zakošene na desno.

Najjednostavniji način da uočimo razliku između njih je da pogledamo simbole u celini kao jednu sliku: Helvetica  je oštrija, sa formalnim detaljima, Arial je malo labaviji, ne toliko striktan i manje kontrolisan.

Arial vs Helvetica

Ali šta bi se desilo kada i poznati logoi koji su originalno dizajnirani u Helvetica fontu bili prerađeni u Arial? Da li bi razlike bile lako prepoznatljive ili teške za uočiti? Da bi dobio odgovor na ovo pitanje, David Friedman sa Ironic Sans-a je osmislio kviz u kome treba da prepoznate razlike između ovih fontova na primerima redizajniranih logoa.

Kviz se sastoji od 20 popularnih logotipa originalno dizajniranih u Helvetica fontu koji su prerađeni u Arial. Cilj je da prepoznate razlike i date tačan odgovor. Neke razlike su očigledne, ali druge izgledaju zapanjujuće slično.

Testirajte vaše umeće i sposobnost zapazanja na kvizu i podelite sa nama Vaše rezultate u komentarima ispod.

arial-helvetica

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.