Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 1200

Vizit karta, takođe poznata pod nazivom pozivana karta je mali komad papira na kome je odštampano ime vlasnika, a one često imaju i umetnički karakter.

Nastanak vizit karte

U 18. veku u Evropi aristokratske i kraljevske porodice su po svojim slugama slali ove prve vizit kartice svojim potencijalnim domaćinima kako bi svečano najavili svoj dolazak. Vizit kartice su tako postale nezaobilazan deo bontona, sa sofisticiranim pravilima koji regulišu njihovu upotrebu.

Glavna konvencija je bila u tome da jedna osoba ne očekuje da vidi drugu osobu u svome domu (osim ako nije pozvana ili unapred najavljena) bez toga da prvo ostavi svoju vizit kartu u njenom domu. Uprkos ostavljanju vizit karte, ne očekuje se da će osoba biti odmah pozvana, ali može dobiti vizit karticu u svoj dom kao odgovor.

Tako su vizit karte postale neizostavni deo bontona evropske, a zatim i američke kulture. Kasnije se njihova upotreba proširila i na niže klase društva, da bi danas vizit kartice postale uobičajan način komunikacije i razmene podataka između poslovnih i drugih subjekata, poprimivši oblik poslovne kartice sa svim važnim kontakt podacima.

Dizajn vizit karti: dobri primeri iz prakse

U modernom dobu, vizit kartice nisu samo sredstvo komunikacije, već i platforma za kreativnost i individualni izraz, kao i  korporativni identitet koji se sastoji od mnoštva elemenata. Neki od njih su popularniji od drugih jer se češće razmenjuju, kao upravo vizit karte. Kako one izgledaju kad dizajneri daju mašti na volju?

Dizajn vizit karti može predstavljati pravu umetnost. Iako je prostor kartice ograničen, mašta i kreativnost nemaju granice. Tako se može desiti da čak i tako mali prostor bude iskorišćen toliko kreativno da prevazilazi granice i pruža sasvim nov pogled na svet.  Predstavljamo Vam 50 najzanimljivijih primera dizajna vizitki.

 

3dglasses

bart-business-card

bentply clarkkent_business_0 dm_roofingcard greek_business_card hairstyling midwife-card ninjabtl.preview ofb-card-small portfolio (1)

Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 22


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 21


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 20


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 19


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 18


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 17


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 9


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 1


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 2


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 10


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 11


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 3


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 4


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 12


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 13


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 5


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 6


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 14


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 15


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 7


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 8


Dobri primeri kreativnog dizajna vizit karti 16


vizit karta


vizit karta


vizit karta


vizit karta


vizit karta


vizit karta


vizit karta


vizit karta


vizit karta


vizit karta


vizit karta


vizit karta


vizit karta


vizit karta


vizit karta


Izvor: Hongkiat

Zanima vas dizajn vizit karti? Pogledajte povezane članke:

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.