Vizit karta, takođe poznata pod nazivom pozivana karta je mali komad papira na kome je odštampano ime vlasnika, a one često imaju i umetnički karakter.

Nastanak vizit karte

U 18. veku u Evropi aristokratske i kraljevske porodice su po svojim slugama slali ove prve vizit kartice svojim potencijalnim domaćinima kako bi svečano najavili svoj dolazak. Vizit kartice su tako postale nezaobilazan deo bontona, sa sofisticiranim pravilima koji regulišu njihovu upotrebu.

Glavna konvencija je bila u tome da jedna osoba ne očekuje da vidi drugu osobu u svome domu (osim ako nije pozvana ili unapred najavljena) bez toga da prvo ostavi svoju vizit kartu u njenom domu. Uprkos ostavljanju vizit karte, ne očekuje se da će osoba biti odmah pozvana, ali može dobiti vizit karticu u svoj dom kao odgovor.

Tako su vizit karte postale neizostavni deo bontona evropske, a zatim i američke kulture. Kasnije se njihova upotreba proširila i na niže klase društva, da bi danas vizit kartice postale uobičajan način komunikacije i razmene podataka između poslovnih i drugih subjekata, poprimivši oblik poslovne kartice sa svim važnim kontakt podacima.

Prve vizit kartice

VisitingCardJohannVanBeethoven

Evo kako je izgledala jedna od prvih vizit kartica, a pripadala je bratu Ludwiga van Beethovena,  Johann van Beethovenu.

Dizajn vizit karti danas

3dglasses

bart-business-card

bentply clarkkent_business_0 dm_roofingcard greek_business_card hairstyling midwife-card ninjabtl.preview ofb-card-small portfolio (1)

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.