dizajn-postera

Konzumiranje alkohola ima duboke kulturološke korene u Rusiji gde tipično prati proslave, obeležava gostoprimstvo i pojačava vezu između prijatelja.

Takođe je služio kao ogroman izvor prihoda SSSR-a koja je imala monopol nad proizvodnjom i distribucijom alkohola.

Alkoholizam je sedamdesetih godina postao  pošast u Rusiji. U maju 1985. Generalni sekretar komunističke partije Mihail Gorbačov započinje kampanju protiv alkoholizma. Deo te kampanje su bili grafički radovi u vidu postera.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.