HTML5-SEO-optimizacija

Otkako su se pojavili pretraživači, developeri i dizajneri su se borili sa pitanjima kako da povećaju svoje pozicije u rezultatima pretrage.

Pošto glavni pretraživači (Google, Bing, itd.) ne žele da otkriju svoje algoritme, čuvajući se od SEO stručnjaka koji koriste „black hat“ tehnike, sa druge strane „white hat“ SEO eksperti moraju stalno biti u toku da bi odredili koje taktike su najefektivnije.

Stalni razvoj tehnologija, od HTML-a i XML-a do JavaScripta i Flash-a, usmerio je razvoj masovne industrije servera za pretragu u svom pravcu.

Uvođenje HTML5 je pojednostavilo mnoge poslove, ali i dodalo još jedan nivo složenosti u ovoj oblasti.

HTML5 i mulitimedija

Dugi niz godina, web dizajneri i developeri su koristili dodatke kao Adobe Flash i Microsoft Silverlight da bi dodali zvučni, video i grafički sadržaj u svoje projekte. Ovi dodaci su omogućili profesionalcima da kreiraju sjajne, upadljive dizajne koji su privukli posetioce i osvojili brojne nagrade.

Međutim, ovi sajtovi su tradicionalno ispaštali zbog lošeg rangiranja na pretraživačima zbog nemogućnosti web crawler-a da indeksiraju ovu vrstu sadržaja. Veliki koraci su učinjeni u ovoj oblasti neposredno pre „izumiranja“ Flash-a, a u velikoj meri investicije u dodatke koji omogućavaju indeksiranje ove vrste sadržaja su prestale.

HTML5 omogućava indeksiranje multimedijalnog sadržaja, kao što su audio i video sa novim tagovima za označavanje. Sadržaji sa ovim oznakama mogu poboljšati rangiranje sajta na pretraživačima. Zaista, sajt u HTML5 se bolje rangira nego njegov ekvivalelent koji je napravljen upotrebom dodataka, međutim postavlja se pitanje da li je HTML5 prikladan za sve vrste zadataka.

Google često potencira na tome da se sajt prvenstveno izradi za korisnika za „prirodnim“ sadržajem. Možda ćemo morati pričekati HTML6 da bi to u potpunosti bilo moguće.

html5-seo-optimizacija

HTML5 i linkovi

U predhodnim godinama developeri su koristili „rel“ atribut na link tagovima da naznače koji sadržaj crawler-i ne treba da prate:

[html gutter=“false“]<a href="stranica.html" rel="nofollow">Ne pratite ovaj link</a>[/html]

U HTML5, nove vrednosti za „rel“ atribut u linkovima omogućavaju da se kreira kontekst za dokument, što bi trebalo da omogući znatno unapređene rezultate pretrage za korisnike:

Alternate atribut služi da bi definisali alternativni sadržaj, na primer isti tekst u pdf formatu, ili isti sadržaj na različitom jeziku.

[html gutter=“false“]<link href="espanol.html" rel="alternate" hreflang="es" />[/html]

Author omogućava da linkujemo na autorski profil. To je veliki benefit za Google, ako je autor korisnik Google+.

[html gutter=“false“]<link href="https://plus.google.com/0123456789" rel="author" />[/html]

Bookmark omogućava da blogovi linkuju ka permanentnim URL adresama članaka, što je korisno ako se članci objavljuju na naslovnoj stranici sajta.

[html gutter=“false“]<a href="http://mysite.com/article.html" rel="bookmark">Permalink</a>[/html]

Help je dizajniran da bude korišćen od strane aplikacija trećih lica da bi omogućio prisup pomoćnim fajlovima. Nema neku korist za stranice bloga, ali je neprocenjiva za web zasnovane aplikacije.

[html gutter=“false“]<link href="helpfiles.html" rel="help" />[/html]

License – link ka informacijam o licenci.

[html gutter=“false“]<a href="licensing.html" rel="license">License information</a>[/html]

Next i Prev se koriste kada je dokument izdeljen na delove, tako dajući kontekst trenutnoj stranici.

[html gutter=“false“]
<a href="page-2.html" rel="next">Next</a>
<a href="page-0.html" rel="prev">Previous</a>
[/html]

Search omogućava link ka resursima koji mogu biti korišćeni za pretragu trenutnog dokumenta i njegovih povezanih stranica.

[html gutter=“false“]<link href="http://www.mysite.com/mysearch.xml" rel="search" />[/html]

Punu specifikaciju vrednosti ovih atributa možete naći na W3C sajtu.

HTML5 i rangiranje

Krajem 2010 godine. Jonh Mueller sturčnjak iz kompanije Google je napomenuo da je HTML5 još uvek u fazi razvoja i da se kompanija trudi da nađe načine da indeksira sadržaj ovoga tipa. A pored ovoga poklanja se velika pažnja da se HTML5 uvrsti u novu generaciju web crawler-a.

seo-optimizacija

Dok Google-ova usaglašenost sa HTML5 standardima postaje sve veća, Google je i dalje najviše fokusiran na SEO. Iako je HTML5 predstavio nove načine za opisivanje sadržaja to za sada nema nekog velikog uticaja na na rezultate pretrage – SERP.

Međutim, omogućavajući da više sadržaja bude indeksirano sa manje napora nije mala stvar i definitivno HTML5 postaje novi standard za web dizajn i samo je pitanje vremena kada će HTML5 sajtovi nadmašiti xHtml sajtove. Web dizajneri bi trebalo da već sada razmišljaju o toj budućnosti.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.