web-analitika1

Većina web dizajnera koristi Google Analytics, ali nisu svi svesni njegovog punog potencijala u maksimiziranju i ostvarivanju punog potencijala web dizajn projekata.

Iako se uobičajno povratna informacija sa sajta predstavlja kroz broj poseta i ostvarenih prodaja, Analyitics nudi  dizajnerima odličan uvid u to kako se posetioci ponašaju i šta rade na sajtu.

Preciznije, koliko dugo sajt drži pažnju posetilaca? Koji linkovi  dobijaju najviše klikova? Koliko ljudi dnevno poseti sajt i napusti ga pre nego što vidi ostatak sadržaja? Jednom kada počnete da dobijate detaljnije izveštaje o korisničkim reakcijama na vaš dizajn, možete definisati ključne oblasti  koje treba poboljšati i na osnovu toga kreirati produktivniji korisnički doživljaj i zadržati ljude duže na sajtu.

Evo pet razloga zašto Google Analytics može podignuti  vaš web dizajn na napredniji nivo. A kada se odlučite da koristite ovaj alat, pogledajte ovo upustvo za više informacija.

1. Proverite Bounce Rate

bounce-rate

Bounce rate pokazuje broj posetilaca koji dolaze na vaš sajt i napuštaju ga bez toga da kliknu na neki link, tačnije to su posetioci koji su ušli na sajt, sadržaj im se nije svideo i potom su ga napustili. Bounce rate je jedan od najvažnijih faktora za vaš sajt. Cilj svakog sajta je da ovaj procenat bude što manji.

Postoji više razloga zašto se ovo dešava:

a) Sajt jednostavno nije ono što je posetilac tražio. Osigurajte da vaši pronađu ono što im treba da bi dobili više saobraćaja u tome pravcu.

b) Sadržaj nije održao njihovu pažnju. Potražite načine da poboljšate vizuelni izgled i signale kako bi sadržaj bio pristupačan i lakši za navigaciju. Obezbedite da se lako i  brzo može doći do najvažnijih informacija.

c) Stigli su do kraja vašeg blog posta, a landing stranica jednostavno nisu dizajnirane da podstaknu posetioce na ponovo kliknu i nastave čitanje. Potrudite se da sajt ima dobru navigaciju, nezavisno od stranice na kojoj se nalaze posetioci.

Google Analytics omogućava da proverite stopu bounce rate za različite stranice sajta. Možete pratiti statistike u toku vremena da vidite kako promene koje napravite na sajtu utiču i da li donose rezultate.

2. Obezbedite lak pristup stranicama sajta

web-analitika

Uobičajna zabluda je da je naslovna stranica uvek odredišna stranica preko koje posetioci dolaze na vaš sajt. Realnost je da samo oko 40% posetilaca dolazi direktno preko naslovne stranice. To znači da svaka stranica treba da obezbedi lak pristup sajtu. Google Analitics vam dozvoljava da saznate koje stranice dobijaju naviše poseta i organizujete ih na osnovu prioriteta.

3. Postavite vaše ciljeve (targets)

google-analiytics-target

Analyitcs nudi mogućnost da postavite ciljeve ili da pratite e-commerce rezultate. Ciljevi za vaš sajt možda neće biti u direktnoj vezi sa prihodima. Na primer korisnici koji popune korisničku anketu, dostave istraživanje ili se dodaju na mejling listu, mogu se smatrati kao ispunjen cilj ili bilo šta drugo što ste vi definisali. E-commerce sa druge strane, meri prodaje, kako su realizovane i koji putanje najčešče vode mušterije da naruče neki proizvod. Na osnovu ove informacije imate alate koji vam pokazuju načine kako dobijete još više prodaja.

4. Optimizujte performanse sa eksperimentima sadržaja

ekspimenti-analytics

Google Analytics uljučuje i opciju „Content Experiments“ poznate i kao Google Optimizer. Eksperimenti vam daju mogućnost da testirate različite verzije stranica da bi videli koja donosi najbolje rezultate. To je odličan način da testirate više verzija novog dizajna ili redizajna stranica. Ovo je odličnan alat jer ćete naučiti koja verzija dizajna je pogodna za neki kontekst i na osnovu toga ćete moći poboljšati performanse.

5. Podaci o uređajima

Radoznali ste da saznate koliko poseta ka vašem sajtu preko mobilnog uređaja ili iPad-a?

Analytics može pružiti sveobuhvatne izveštaje o vrsti uređaja koji dolaze na vaš sajt. Prvo možete videti bounce rate koje su mogu biti povezane sa lošim performansama telefona. Drugo oni koji žele da naprave aplikacije na sajtu, će prikupiti neprocenljive izveštaje na osnovu vrsta uređaja. Budite sigurni da obezbedite pristup sajtu korisnicima, bez obzira sa kojega uređaja dolaze.

google-analytics-mobile

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.