U prva dva dela Google upustva bilo je reči o optimizaciji naslova sajta, meta description tagova i url adresa. Sada ćemo govoriti o važnosti pravilnog definisanja navigacije sajta kao jednom od bitnih faktora SEO optimizacije.

Napravite sajt jednostavan za navigaciju

Navigacija sajta služi da olakša posetiocima brz pronalazak željenog sadržaja i da pomogne serverima za pretragu da shvate logiku stranica i zaključe koji sadržaj je webmaster označio kao bitan. Iako se rezultati Google pretrage prikazuju na nivou stranica, Google takođe voli da zna koja je uloga stranice u globalnoj strukturi sajta.

Planirati navigaciju na osnovu početne stranice

Svi sajtovi imaju početnu – home stranicu koja se najviše koristi i predstavlja početno mesto za navigaciju većine posetilaca. Ako vaš sajt sadrži veliki broj stranica trebali bi razmisliti o tome kako će posetioci ići od glavne  stranice ka stranicama sa više specifičnijim sadržajem. Da li imate dovoljan broj stranica o specifičnoj temi da bi bilo smisla kreirati stranicu koja ih grupiše? Da li imate hiljade različitih proizvoda koje treba da se klasifikuju u više kategorija i podkategorija?

Olakšati navigaciju korisnicima koristeći ‘putanje’

Putanje su interni linkovi koji se obično nalaze na vrhu ili dnu stranice, omogućavaju lak povratak na predhodnu stranicu ili još dublje u strukturu stranice. Većina putanja ide od uopštenije stranice – home ka više specifičnim stranicama.

Navigacija putanja

Dozvolite mogućnost da deo url adrese bude uklonjen

Razmotrite šta se dešava kada korisnik ukloni deo url adrese da bi došao do određene stranice. Ova situacija se često dešava kada korisnici odu duboko u sadržaj pa žele da se vrate nazad tako što brišu deo url adrese. Ako je vaš sajt u mogućnosti da prikaže sadržaj tražene stranice onda ovo ne treba da vas zabrinjava, ali ako nije onda će doći do ispisa 404 greške (stranica nije pronađena).

Url adresa

Pripremite dve mape sajta: jednu za korisnike, drugu za servere

HTML mapa sajta je jednostavna stranica koja prikazuje strukturu sajta i obično sadrži hijerarhijski listing svih stranica sajta. Ova stranica služi posetiocima da lakše pronađu sadržaj koji žele. Iako je mapa sajta je više namenjena ljudima veoma je važna i serverima za pretragu da bi lakše uočili strukturu stranica sajta.

XML mapa sajta je fajl koji svaki sajt treba da sadrži u svom root direktorijumu, olakšava Googlu da pronađe i indeksira stranice sajta. Mapu sajta možete prijaviti preko Google Webmaster Tools stranice. Korišćenje mape sajta je jedan od načina da kažete Googlu koju verziju url-a preferirate na sajtu, da li http://brandonsbaseballcards.com/ ili http://www.brandonsbaseballcards.com/. Google je pomogao i kreirao Sitemap Generator  skriptu otvorenog koda za lako kreiranje mape sajta.  Da bi naučili više o mapama sajta posetite Webmasters Help Central.

Kreirajte hijerarhiju koja ima prirodan tok

Napravite što je moguće jednostavniji način da korisnik dođe od uopštenog sadržaja do specifičnog koji traži na vašem sajtu.

Izbegavati:

  • kreiranje kompleksnih navigacionih linkova, npr. povezivanje svake stranice na sajtu sa svakom, preterivanje sa seckanjem i segmentiranjem sadržaja.

Koristite tekst za navigaciju

Korišćenjem tekstualih linkova u navigaciji olakšavate posao serverima da indeksiraju i pretražuju vas sajt. Upotreba teksta se preporučuje jer mnogi uređaji ne mogu da prepoznaju tehnologije kao JavaScript i Flesh.

Izbegavati:

  • upotrebu navigacije koja je u celosti zasnovana na padajućim menijima, slikama ili animacijama (mnogi, ali ne svi serveri za pretragu mogu otkriti ovakve linkove na sajtu, ali ako korisnik može pristupiti svim stranicama preko običnog teksta to će znatno poboljšati pristupačnost i dostupnost sajta).

Google preporuka za navigaciju

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.