google-seo-l

Ovo je tutorijal koji objašnjava osnovne odrednice za uspešan SEO (search engine optimisation). Pratite jednostavna Google-ova upustva i povećajte šanse za uspešan online nastup vašeg web sajta. Pa da krenemo...

Kreirajte jednistvene i precizne naslove stranica

Title oznaka govori korisnicima i pretraživačima koja je tema izabrane stranice.Title tag  <title> treba da bude smešten unutar <head> tag-a HTML dokumenta.Idealno bi bilo kreirati jedinstveni naslov za svaku stranicu na vašem sajtu.

Naslovi stranica se prikazuju u rezultatima pretrage

Ako se vaša stranica pojavi u rezultatima pretrage, sadržaj title oznake će se pojaviti u prvoj liniji rezultata, a reči koje se poklapaju sa frazom koju je korisnik pretraživao će biti podebljane kao na slici izpod.

google seo

Ovo omogućava korisnicima da prepoznaju da li je stranica relevantna u odnosu na ključne reći koje su tražili. Naslov vaše naslovne stranice bi trebalo da sadrži ime web sajta,informacije kao što su lokacija vašeg posla i kratka lista usluga koje nudite.

Što preciznije opišite sadržaj stranice

Izaberite naslov koji što je moguće efektivnije komunicira sa sadržajem stranice.

Izbegavati:

  • naslove koji nemaju veze sa sadržajem stranice
  • korišćenje podrazumevanih naslova kao „Untitled“ ili „New Page 1“

Kreirajte jedinstvene title tagove za svaku stranicu

Svaka stranica sajta treba da ima unikatan title tag, što pomaže googlu da sazna po čemu se stranica razlikuje od drugih stranica na sajtu.

Izbegavati:

  • upotrebu istog naslova za veliki broj stranica ili za čitav sajt.

Koristite kratke i deskriptivne naslove

Naslovi treba da budu kratki i informativni, ako je naslov predugačak Google će prikazati samo jedan deo u rezultatima pretrage.

Izbegavati:

  • ekstremno dugačke naslove koji su zbunjujući za korisnike
  • ubacivanje nepotrebnih ključnih reči u naslove

title tag

Koristite „description“ meta tag

Ova vrsta taga daje Googlu i drugim pretraživačima rezime sadržaja stranice. Za razliku od title taga, meta description može da se sastoji od jedne ili dve rečenice ili kratkog pasusa. Description meta tagovi su važni zato što ih Google može koristiti u rezultatima pretrage ispod naslova kao na slici 1. Kažemo može zbog toga što se dešava da Google prikaže neki tekst koji se nalazi na samoj stranici koji se više poklapa sa korisničkim upitom. Kao i <title> tag, meta description tag se nalazi unutar <head> taga.

Precizno opišite sadržaj stranice

Napišite opis tako da bude sadrži informacije koje ce privući posetioce koji vrše pretragu.

Izbegavati:

  • pisanje tagova koji nemaju veze sa sadržajem stranice
  • koristiti generičke opise kao „Ovo je web stranica“ ili „Stranica o fudbalu“ i slično
  • popunjavanje taga samo sa ključnim rečima
  • kopiranje celog sadržaja dokumenta u description tag

Koristiti jedinstvene opise za svaku stranicu

Korišćenje različitih meta tagova na svakoj stranici pomaže korisnicima i Googlu da saznaju da li je stranica relevantna. Ukoliko imate hiljade ili više hiljada stranica ručno oblikovanje meta tagova verovatno nije izvodljivo. U tome slučaju možete automatski generisati opise na osnovu sadržaja svake stranice.

Izbegavati:

  • upotrebu istog opisa na svim stranicama ili grupi stranica na sajtu

meta description

U sledećem nastavku Google tutorijala za optimizaciju biće reči o unapređenju URL strukture stranica.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.