Kreativni Dizajn Ambalaže

Kada govorimo o dizajnu ambalaže, inspiraciju možete da pronađete u različitim primerima. Ambalaža, sama po sebi, predstavlja izvor inspiracije, ona se razlikuje od proizvoda do proizvoda i sadrži različite vrste boja, tekstura, proporcije i tipografije.

Dizajneri moraju da ukombinuju i osmisle proizvod da bude lep, privlačan i da uključuje potrebnu količinu informacija.
Za danas smo pripremili primere dizajna ambalaže kao inspirativni dizajn.
Nadamo se da će Vam se svideti.

Dizajn Ambalaže
Designed by: Bob Studio
Dizajn Ambalaže
Designed by: Embrace Brands
Dizajn Ambalaže
Designed by: Soyuzsnab Horeca
Dizajn Ambalaže
Designed by: McCann Stockholm
Dizajn Ambalaže
Designed by: Echo Brand Design
Dizajn Ambalaže
Designed by: Hatch Berlin
Dizajn Ambalaže
Designed by: THINK Packaging
Dizajn Ambalaže
Designed by: Parvaneh Toghiani
Dizajn Ambalaže
Designed by: Moon Troops – Creative Agency
Dizajn Ambalaže
Designed by: Atipus
Dizajn Ambalaže
Designed by: A Well Respected Man
Dizajn Ambalaže
Designed by: Together Design
Dizajn Ambalaže
Designed by: Blue Marlin
Dizajn Ambalaže
Designed by: Atomicdust
Dizajn Ambalaže
Designed by: DZINE MAFIA

Dizajn Ambalaže

Dizajn Ambalaže
Designed by Cadena + Asociados Branding
Dizajn Ambalaže
Designed by: Permafrost
Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.