Kako Poboljšati Poziciju i Rank na Google News


Kako Poboljšati Poziciju i Rank na Google News

Za danas smo za Vas pripremili neke korisne savete kako biste poboljšali poziciju, odnosno rank, vaših blog članaka na Google News pretraživaču.
On page SEO optimizacija web sajta je nezaobilazan faktor u IT svetu, ali ono što je još važnije za napomenuti je kvalitetna i profesionalna on page seo optimizacija, te smo upravo iz tog razloga neke od saveta koje smo prikupili, preuzeli sa Google Developers web sajta.

Prema uputstvima Maile Ohye (Google Developer Program Tech Lead), neki od najboljih saveta kojih se potrebno pridržavati:

Ne prekidati sadržaj članka koji objavljujete

– Ne prekidati sadržaj članka. Banere i reklame izdvojte u sajdbar ili ih postavite na kraj članka.

Postavljanje datuma između naslova članka i sadržaja

– Ovo je od velike pomoći za Google kako bi pravilno i na što lakši način odredio starost članka, odnosno vreme objave. Vrlo je važno i za korisnika koji čita članak da zna koliko su informacije sveže, relevantne i korisne.

Pisanje što boljih naslova

– Naslov članka je veoma važan tako da ovde treba da obratite posebnu pažnju. Naslov članka ima veliki uticaj na SEO rank tako da je potrebno da u naslovu upotrebite što je moguće više ključnih reči.
Takođe treba imati u vidu da će dobar opis članka u naslovu privući korisnike kojima informacije koje nudite mogu biti od koristi.

Izdvajanje originalnog sadržaja

– Originalni sadržaj članka treba da bude u prvom planu. Satira, citati, pretplate na novosti i sva druga obaveštenja za korisnike je potrebno postaviti u drugi plan, u odnosu na glavni sadržaj.
Takođe je potrebno da unikatni sadržaj bude u samom vrhu članka.

Unikatan sadržaj

– unikatan sadržaj, informativan, edukativnog karaktera, je najbolji put za dobar plasman, odnosno rank na Google News pretraživaču. Unikatan, originalan sadržaj ima ubedljivo najveću vrednost i ocenu za većinu pretraživača.

Upotreba jedinstvenog URL sa dva ili tri broja

– Ovo dosta pomaže pretraživačima da utvrde da Vaša stranica sadrži članak i da nije statička html stranica. Ovo je ujedno i tradicionalan način objave članka gde izdavači biraju URL adresu. Ukoliko Vaš web sajt nema ovakav način obeležavanja stranica, ovaj korak možete da preskočite.

Napravite news mapu web sajta (sitemap)

– Veoma je poželjno da koristite sitemap, na ovaj način crawleri lakše indeksiraju nove stranice, kao i sve vrste izmena i dopuna na već objavljenim člancima (re-indeksiranje se ponavlja na svakih 12 sati). Pored navedenih prednosti ona takođe sadrži meta podatke (npr. ključne reči, datum objave) potrebne za Google pretraživač kako bi prepoznao ne samo relevantnost članka i njegovu kategorizaciju, već i druge faktore za pozicioniranje i rank bez potrebe da se oslanjaju na Google extractor.

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest