Kiandra nam je prestavila Delta jQuery temu koja će Vam se sigurno svideti. Delta tema je besplatna za komercijalne, privatne i edukativne svrhe kao deo MIT i GPL licenci.

Delta jQuery Theme

Tema koristi CSS3 gradiente i @2x slike kako bi bila kompatibilna sa retina ekranima.
Šema rezonantnih boja upravo označava deltu i ona radi podjednako dobro kako na svetlim, tako i na tamnim pozadinama.

Ova tema može da Vam posluži kao polazna tačka za razvoj kompleksnijih tema, vizuelno drugačijih sa drugačijom strukturom.
Nakon razvoja sopstvene jQuery teme, istu možete okačiti u GitHub repozitorijum.

Demo

GitHub

Delta jQuery Theme

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.