20 Veoma Kreativnih Primera Bilbord Dizajna


Bilbord dizajn, velikih proizvođača automobila uvek je ispunjen visokim stepenom kreativnosti i potencijala. Kompanije troše ogromne svote novca u promociji i reklamiranju svojih proizvoda i usluga koje su u najvećoj meri zastupljene na bilbordima, dosta ispred ostalih vrsta marketinga, zbog svoje prepoznatljivosti i visoke tačke vidljivosti.

Danas Vam predstavljamo veoma kreativne primere dizajna bilborda. Nadamo se da će Vam se svideti.

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest