U svetu marketinga jedan od bitnih faktora predstavljaju kreativnost, način i vrsta oglašavanja, baš kao što smo pisali u prethodnim člancima. 

Za danas smo Vam pripremili neke veoma kreativne radove plakata koji su pobrali brojne nagrade.

 

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.