Danas ćemo Vam pokazati nekoliko solucija za rešenja kontakt (web) forme. Takođe interesantno za spomenuti su sami nazivi formi – "get in touch, contact info, say hello, talk to me, say hey, connect, say “hi” pored već standardnih "contact us" i "mail us".

Sam naziv kontakt forme zavisio bi, naravno, od korišćenog dizajna, tekst stilova, slika i same tematike web sajta u odnosu na krajnjeg korisnika.

Nadamo se da ćete uživati i pronaći inspiraciju za sopstveno rešenje

01. Web sajt kontakt forma

02. Web sajt kontakt forma

03. Web sajt kontakt forma

04. Web sajt kontakt forma

05. Web sajt kontakt forma

06. Web sajt kontakt forma

07. Web sajt kontakt forma

08. Web sajt kontakt forma

09. Web sajt kontakt forma

10. Web sajt kontakt forma

11. Web sajt kontakt forma

12. Web sajt kontakt forma

13. Web sajt kontakt forma

14. Web sajt kontakt forma

15. Web sajt kontakt forma

16. Web sajt kontakt forma

17. Web sajt kontakt forma

18. Web sajt kontakt forma

19. Web sajt kontakt forma

20. Web sajt kontakt forma

21. Web sajt kontakt forma

22. Web sajt kontakt forma

23. Web sajt kontakt forma

24. Web sajt kontakt forma

25. Web sajt kontakt forma

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.