Prema rečima Johna Hazeltona, eksperta za filmske plakate, veruje se da je prvi plakat napravljen 1980. godine za kratki film "Projections Artistiques". Plakat je izradio francuz Jules Cheret tehnikom litografije. Za ovaj plakat se veruje da je prvi filmski plakat.

Krajem 19. veka filmski plakat postao je veoma popularan i efektivan način promovisanja filmova. Tada su filmski plakati bili, pored razglasa jedini vid oglašavanja i promovisanja filma. Štampali su se u velikom broju i lepili po gradu, po oglasnim tablama u kome se prikazuje film, kao i na izloge bioskopa.

Kako je filmska industrija početkom dvadesetog veka porasla u Americi, tako su i njihova odeljenja za marketing uvidela vrednost kvalitetnog dizajna plakata kao način da privuče publiku u bioskope. Kao rezultat toga plakati iz prve polovine 20. veka imali su funkciju da zapanje posmatrača svojom umetničkom notom.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.