Logo Dizajn – Zaštitni Znak – Basic


Logo Dizajn – Zaštitni Znak – Basic

Logotip, logo (logos = znak, jezik, govor) je vizuelna prezentacija poslovnog identiteta na tržištu informacija. Logotip se razlikuje od znaka po tome što koristi samo slovne znakove (tipografija), dok znak predstavlja vizuelno rešenje koje koristi neki grafički element (ilustracija, ikona, fotografija, crtež, grafizam…). U praksi je česta i kombinacija oba pristupa – znak/logotip. Zaštitni znak je sinonim zaštite garancije i kvaliteta. On služi da zašiti od mogućih plagijata i mora biti jedinstven i originalan. Ono što je poželjno za zaštitni znak je:

– da se iz znaka zaključi delatnost preduzeća

– da mora biti primetljiv i čitljiv u različitim veličinama

– treba biti što jednostavniji

Osim zaštitnog znaka, istu propagandnu funkciju ima i maksota. Maskote su u većini slučajeva stilizovane životinje ili ljudi. Javljaju se kao važan element propagande na manifestacijama. Zajedno sa zaštitnim znakom one čine skladnu celinu.

Dizajn definiše kompaniju i njeno poslovanje, ukazuje na njen stil i izdvaja je od konkurenata. Dizajn logotipa je prvi i pravi način zauzimanja važnog mesta u svesti potrošača. Imajući u vidu da je zaštitni znak nosilac celokupnog vizuelnog identiteta i da se menja retko i u izuzetnim situacijama, dizajniranje logotipa treba od početka jasno definisati i detaljno objasniti njegovo značenje, izbor boja i simbola kao i primenu.

Semiotika je studija načina na koji se simboli i znakovi koriste u komunikaciji i postaje sve važnija kako se komunikacijske potrebe korporacija i robnih marki globalizuju. Pri tome je ključno temeljno razumevanje i primena psihologije potreba i identifikacije. Reč „semiotika“ dolazi od grčke reči seme, semeiotikos – tumač znakova.

Posle poznatih svetskih logoa predstavljamo Vam i neke od naših poslednjih rešenja.

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest