Web Dizajn Najbolje iz 2011.


Web Dizajn Najbolje iz 2011.

Postalo je uobičajeno da sa vremena na vreme prikažemo neke trendove u web dizajnu na koje naletimo pri svakodnevnom surfovanju. Pošto se približio kraj godine došlo je vreme za retrospektivu. U nastavku članka smo pripremili web sajtove iz ove godine koji se ističu svojim dizajnom i za koje možemo reći da spadaju u sam vrh dizajniranja i inovativnosti.

Handle With Love

Handle With Love

Nike Better World

Nike Better World

Tower

Tower

Sparkbox

Sparkbox

Jared Johnson

Jared Johnson

Electric Pulp

Electric Pulp

Hungarian Wine Society

Hungarian Wine Society

Push

Push

Pepperplane

Pepperplane

Bitfoundry

Bitfoundry

Twofold Creative

Twofold Creative

1minus1

1minus1

Cinema

Cinema

Moody International

Moody International

Raven

Raven

Goodsie

Goodsie

CoFinery

CoFinery

Visua Design

Visua Design

Team Viget

Team Viget

IV & III

IV & III

Fork

Fork

10K Apart

10K Apart

Flight Card

Flight Card

Lost Type Co-op

Lost Type Co-op

Solo

Solo

Carter Digital

Carter Digital

Merican Made

Merican Made

Supercharged

Supercharged

Colbow Design

Colbow Design

Designers.MX

Designers.MX

Cheese Survival Kit

Cheese Survival Kit

Luxus

Luxus

Nest

Nest

Big Bite Creative

Big Bite Creative

Harry Ford

Harry Ford

The Beauty Shoppe

The Beauty Shoppe

Contrast Rebellion

Contrast Rebellion

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)

facebook
twitter
google
pinterest