50 Odličnih Tekst Baziranih Logoa


50 Odličnih Tekst Baziranih Logoa

Tipografski bazirani logo dizajn je baziran pretežno na upotrebi slova. Logo je grafičko predstavljanje biznisa odnosno znak za posao ili proizvode koje nudite i zbog toga moraju biti stvoreni da se slažu sa kredibilitetom kompanije. Kako je cilj u dizajniranju logoa da ima jednostavnost a sa druge strane da zadrži kvalitet, logoi bazirani na tekstu su visoko cenjeni zbog svog minimalizma i izvrsnosti. Logoi bazirani na tekstu su najefektivniji i estetski zadovoljavaju ciljnu publiku i stvaraju sliku o biznisu, proizvodu ili usluzi koju nudite. U nastavku članka pogledajte 50 odličnih tekst baziranih logoa.

1. Wave

Wave

2. Black Dog

Black Dog

3. Perro

Perro

4. Five One Design

Five One Design

5. AQUA

AQUA

6. Muno Cafe Bistro Logo

Muno Cafe Bistro Logo

7. Qiwey

Qiwey

8. Leadshouse.Fi

Leadshouse.Fi

9. Disco

Disco

10. Bison, Vancouver

Bison, Vancouver

11. Antiparticle

Antiparticle

12. Look

Look

13. Onwine Logo

Onwine Logo

14. Wende

wende

15. Is This Seat Taken

Is This Seat Taken

16. MoneyFest

MoneyFest

17. WALK

WALK

18. 5 Locks

5 Locks

19. Pond

Pond

20. Pencil

Pencil

21. Chameleon

Chameleon

22. Illusion

Illusion

23. PH Block

PH Block

24. Puzzle

Puzzle

25. Sofanni

Sofanni

26. UP

UP

27. Ant

Ant

28. Foot

Foot

29. DJ Loop

DJ Loop

30. White Crimson

White Crimson

31. Eight

Eight

32. Families

Families

33. Wiesinger Music

Wiesinger Music

34. Minim 1

Minim 1

35. BIT

BIT

26. Marker Design Agency

Marker Design Agency

37. Sounddecor

sounddecor logo

38. Typies

Typies

39. Bio

Bio

40. CodeFish

CodeFish

41. Flip

Flip

42. Back

Back

43. Ed’s Electric

Ed’s Electric

44. Pixxoo

Pixxoo

45. Flow

Flow

46. Dip

Dip

47. CAT

CAT

48. Spin

Spin

49. Real Designers

Real Designers

50. Hero

Hero

Možete pogledati logoe koje smo mi uradili ovde.

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest