Istorija interneta je kratka ali su se dogodile mnoge značajne promene tokom tog kratkog perioda. Internet je radikalno uticao na naš način života. Što je još bitnije internet je stvorio na hiljade radnih mesta koja nisu postojala pre dvadesetak godina. Među ovim poslovima su SEO marketing, online telemarketing, freelance pisanje, blogging i naravno Web dizajn.

Iako je web dizajn prisutan desetak godina postao je značajan deo naših života. Ne možemo zamisliti internet bez animiranih grafika, fensi teksta, zanimljivih pozadina kao i pozadinske muzike. Kako su sve ove stvari nastale?

Web Design History: From The Beginning

Internet i web dizajn rani počeci

U istoriji World Wide Web-a se vodi da je prvi sajt objavljen negde u avgustu 1981. To je bilo pre trideset godina dok je sam internet rođen još šezdesetih godina. Internet tada nije bio brz kao što je sad ali je bio vrlo efikasan u prebacivanju informacija sa jednog računara na drugi. Zbog svoje pouzdanosti internet je korišten od strane vojske, naučnika, obraznovnih lica, doktora i vlade zbog svoje efikasnosti transfera informacija u grupi. Tada je internet zahtevao da imate računar, modem i telefonsku liniju. Devedesetih godina Mosaic je predstavljen javnosti koji je bio besplatan internet pretraživač. Mosaic je bio prvi komercijalni pretraživač koji je omogućavao široj javnosti pristup online sadržaju. Dizajniran je od strane Marc Andreesen-a i Eric Bina-e i originalno je radio pod UNIX sistemom. Do 1994 Mosaic web pretraživač je postao dostupan i za ostale operativne sisteme kao što su Mac, Windows i Amiga OS.

Mosaic pretraživač prvi web pretraživač u istoriji interneta. (slika od Computer History)

Tokom devedesetih internet je spojio ceo svet kroz telefonske linije. Dokumenti su mogli da se pregledaju u HTML-u gde su svi mogli da ih vide i da im pristupe ako su online. Ovi web sajtovi spadaju u prvu generaciju sajtova. Imali su dosta teksta, skromnu količinu boja i grafike. Bili su stvoreni za funkcionalnu komunikaciju a ne da zabave korisnike. Pošto su dial-up modemi omogućavali dosta spor pristup internetu bilo je nepraktično bombardovati korisnike sa mnogo grafike jel bi vreme učitavanja takvih strana trajalo čitavu večnost. Zbog toga su sajtovi prve generacije stvarani da maksimizuju vreme učitavanja zbog bržeg prenosa podataka kroz spore dial-up modeme tog vremena.

HTML – prva generacija

Hypertext koncept je delo Ted Nelson-a tokom šezdesetih godina ali je korišten tek nekoliko decenija posle. Tokom osamdesetih Tim Berners-Lee je izumeo Internet i koristio je hypertext jezik za kodiranje. World Wide Web se pojavio 1994. HTML je bio jedini jezik za kodiranje web dizajna tada i zbog toga nije bilo previše slobode kada je u pitanju dizajn. Zbog toga prvi web dizajneri su bili ograničeni i mogli su da stvore samo jednostavan raspored, tekst, tabele i linkove sa vrlo malo ili ništa grafike. Ovo se smatra za „bronzano doba“ u web dizajnu. Iako web sajtovi tada nisu bili orjentisani ka dizajnu developeri su smišljali načine kako da svoje sajtove naprave vizuelno atraktivnijim. W3C ili World Wide Web Consortium je nastao da spreči velike kompanije da monopolizitaju web dizajn kod. Da je samo jedna kompanija mogla da kontroliše web kodiranje i dizajn priča o internetu i web dizajnu bi bila potpuno drugačija. Do sada W3C je još uvek odgovoran za regulisanje tehnika kodiranja, pravila i smernica. Isto tako W3C stalno obaveštava web dizajnere o svim promenama koje će da napravi. Vrlo je bitno za dizajnere da prate smernice koje je donelo odgovorno telo tako da web sajt funkcioniše u koheziji sa search engine-ima i pretraživačima bez bilo kakvih grešaka.

W3C je postavio standarde za web dizajn i kodiranje.

Posle Mosaic-a pojavio se Netscape novembra 1994. godine. Nije trebalo da prođe puno vremena da postane vodeći pretraživač na web-u. Počeo je da stvara svoje tagove i World Wide Web je samo pratio model.

Druga generacija

U periodu između 1992. i 1994. developeri su počeli da dodaju neke svoje delove HTML koda. Da bi se sprečila konfuzija povećanja HTML 1 tagova rođen je HTML 2. Internet je postao brži i web dizajneri su imali više mogućnosti u HTML-u. Kodiranje je postalo nešto komplikovanije i grafika je postala sve češće viđena.

Treća generacija

Tokom 1995. pojavilo se još HTML tagova i tako je rođen HTML 3. Dizajneri su dobili opcije da koriste HTML B tabele i style sheet-ove. Iste godine Microsoft je izbacio svoj pretraživač Internet Explorer. U toku tog vremena dizajneri su dobili još slobode da prilagode i ulepšaju svoj web dizajn. Treća generacija web sajtova je imala pozadine u boji sa raznim paternima. Takođe su im bile dostupne animirane slike zahvaljujući .gif-u. Flash je predstavljen koji je tada bio svež dah vazduha. Promenio je ceo pogled na web dizajn od statičkog ka dinamičkom.

Moderni web dizajn današnjice: četvrta generacija

Današnji web sajtovi se vode kao četvrta generacija. Pored HTML-a web dizajneri mogu da se igraju sa drugim alatima za kodiranje kao što su JavaScript, Flash, XML, CSS, itd.

HTML 5 je peta revizija HTML jezika i on se trenutno koristi. HTML 5 je rešenje za većinu problema i grešaka koje se mogu naći u HTML 4 i XHTML 1.1. HTML 5 pokušava da definiše markup jezik kako za HTML tako i za XHTML sintaksu.
HTML 5 je doneo mnoštvo opcija u sintaksi uključujući integraciju SVG sadržaja, kao i dodavanje <video>, <audio> i <canvas> tagova. To znači da je sad lakše dodavati multimedijalni sadržaj bez potreba za nekim dodacima. Ostali elementi koji poboljšavaju semantiku sadržaja dokumenata su: <header>, <article>, <section>, itd.

Zbog značajnih dodataka potreba za drugim dodacima kao što su video materijal, flash i Java su znatno smanjeni. HTML napreduje i kreće se u svakom smeru. HTML 5 je kompatibilan sa raznim pretraživačima kao što su Mozilla Firefox, Apple Safari, Internet Explorer i Google Chrome.

Web dizajn za mobilne uređaje

Procenjeno je da će većina populacije do 2012 koristiti pametne telefone tzv. smartphone sa internacionalnom prodajom od 2,5 milijarde telefona u periodu od 2010. do 2015. To znači da će se mobilna upotreba web-a povećati 100% a možda i više od toga. Vreme je da kompanije ulože u mobilni dizajn da bi bili sigurni da su njihovi web sajtovi čitljivi na svim mobilnim platformama. Mobilni web jednostavno čini sve pogodnije. Mobilni web dizajn odgovara na dva ključna pitanja vezana za bolje iskustvo na webu a to je korisnost i dostupnost. Kao što se kreće trend pametnih telefona i mobilni web dizajn omogućava da se sadržaj brže učitava. Developeri razmišljaju o svemu nudeći aplikacije i igre za iPhone, Blackberry i Android.

Mobilni web dizajn je u jednostavnosti. Sve je pojednostavljeno da odgovara manjim ekranima. Navigacija je lakša, dizajn je jednostavniji a korišćenje flash-a trenutno nije moguće.

Nijedna dva web sajta nisu slična. Kao rezultat ogromnih tehnoloških napredaka web dizajneri mogu da eksperimentišu sa video materijalom, grafikom, slikama, animacijama pa čak i igrama. Pored toga developeri moraju da razmišljaju i o SEO marketingu kako bi bili sigurni da se njihov web sajt pojavi na što boljem mestu kod pretraživača. Svi ovi elementi se implementiraju u web dizajn kako bi sve bilo što zabavnije i interaktivnije. Web dizajn nije više samo prost komunikacioni alat, internet postaje arena zabave sa bezgraničnim mogućnostima.

A za naše web dizajnere internet je igralište koje se stalno povećava.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.