HTML5 Crno-Beli Prelaz Mišem Preko Slike


HTML5 Crno-Beli Prelaz Mišem Preko Slike

Do skoro crno-bele slike su morale manuelno da se konvertuju da bi bile pravilno prikazane na webu. Sada sa HTML5 slike mogu biti crno bele bez potrebe za naknadnom obradom u nekom od softvera za obradu slika. U narednom delu teksta možete videti potreban jQuery i javascript kod pomoću kojeg možete od kolor slika dobiti crno-bele slike.

Svrha

Ovaj demo ima za cilj da prikaže kako da se dobije efekat promene iz kolor u crno-belu sliku prilikom prelaska kursora preko iste uz pomoć HTML5 i jQuery. Da bi se postigao ovakav efekat bilo je potrebno imati kolor i crno-belu verziju slike do pojave HTML5. Sada uz pomoć HTML5 je to mnogo lakše i jednostavnije jer se crno-bela slika generiše od originalne kolor slike. Nadamo se da će vam ova skripta biti korisna u vašem svakodnevom radu pri izradi i dizajnu web sajtova.

jQuery kod

Sledeći jQuery kod ima zadatak da pronađe putanje slika i od njih napravi crno-belu varijantu. Kada se pređe mišem preko slike ona polako prelazi iz crno-bele u kolor varijantu.

 <script src="jquery.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> // On window load. This waits until images have loaded which is essential $(window).load(function(){ // Fade in images so there isn't a color "pop" document load and then on window load $(".item img").fadeIn(500); // clone image $('.item img').each(function(){ var el = $(this); el.css({"position":"absolute"}).wrap("<div class='img_wrapper' style='display: inline-block'>").clone().addClass('img_grayscale').css({"position":"absolute","z-index":"998","opacity":"0"}).insertBefore(el).queue(function(){ var el = $(this); el.parent().css({"width":this.width,"height":this.height}); el.dequeue(); }); this.src = grayscale(this.src); }); // Fade image $('.item img').mouseover(function(){ $(this).parent().find('img:first').stop().animate({opacity:1}, 1000); }) $('.img_grayscale').mouseout(function(){ $(this).stop().animate({opacity:0}, 1000); }); }); // Grayscale w canvas method function grayscale(src){ var canvas = document.createElement('canvas'); var ctx = canvas.getContext('2d'); var imgObj = new Image(); imgObj.src = src; canvas.width = imgObj.width; canvas.height = imgObj.height; ctx.drawImage(imgObj, 0, 0); var imgPixels = ctx.getImageData(0, 0, canvas.width, canvas.height); for(var y = 0; y < imgPixels.height; y++){ for(var x = 0; x < imgPixels.width; x++){ var i = (y * 4) * imgPixels.width + x * 4; var avg = (imgPixels.data[i] + imgPixels.data[i + 1] + imgPixels.data[i + 2]) / 3; imgPixels.data[i] = avg; imgPixels.data[i + 1] = avg; imgPixels.data[i + 2] = avg; } } ctx.putImageData(imgPixels, 0, 0, 0, 0, imgPixels.width, imgPixels.height); return canvas.toDataURL(); } </script> 

Kako ga koristiti?

Da bi ste ovo upotrebili na vašem web sajtu:

  • uračunati kopiju jquery.js
  • nalepiti kod kao što je prikazano iznad
  • postaviti ciljnu sliku (npr .post-img, img, .gallery img, itd.)
  • možete menjati brzinu animacije (1000 = 1 second)

code screenshot

Kompatibilnost

Funkcioniše sa svim pretraživačima koji podržavaju HTML5 i Javascript kao što su Chrome, Safari i Firefox. Ako HTML5 nije podržan prebaciće na originalnu kolor sliku. Opaska: ako slučajno ne radi sa Firefox-om i Chrome-om u lokalu potrebno je prebaciti HTML fajl na web server.

Pogledajte demo

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest