Ovaj post sadrži izdvojene grafičke elemente na sajtovima, od dizajna dugmadi pa do različitih aplikacija i njihovih elemata, koji mogu poslužiti kao dobra inspiracija za kreiranje sopstvenih elemenata. Uglavnom su izdvojeni elementi korisničkog interfejsa na različitim sajtovima.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.