Prikaz Različitih Interfejs Elemenata


Prikaz Različitih Interfejs Elemenata

Ovaj post sadrži izdvojene grafičke elemente na sajtovima, od dizajna dugmadi pa do različitih aplikacija i njihovih elemata, koji mogu poslužiti kao dobra inspiracija za kreiranje sopstvenih elemenata. Uglavnom su izdvojeni elementi korisničkog interfejsa na različitim sajtovima.

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest