30 Photoshop Tutorijala za Foto Manipulaciju


30 Photoshop Tutorijala za Foto Manipulaciju

Dizajneri veoma učestalo koriste Photoshop za kreiranje interesantnih i zadivljujućih stvari. Foto manipulacije dozvoljavaju oslobađanje kreativnosti i njeno upotrebljavanje u kontekstu fotošopa. Postoji mnogo odličnih tutorijala na Internetu koji vode kroz proces kreiranja specifične foto manipulacije. U ovom postu prikazujemo 30 tutorijala koji odlično pokazuju i uče korisnike kreiranju kvalitetnih foto manipulacija.

Create an Incredible Story Coming Alive Fantasy Photomanipulation

Create an Incredible Story Coming Alive Fantasy Photomanipulation

Photo Manipulate a Falling Angel

Photo Manipulate a Falling Angel

Create a Superhero Movie Inspired Photo Manipulation

Create a Superhero Movie Inspired Photo Manipulation

Undress a Giraffe in Photoshop

Undress a Giraffe in Photoshop

Don’t Leave Me

Don't Leave Me

Create a Nature-Inspired Photo Manipulation in Photoshop

Create a Nature-Inspired Photo Manipulation in Photoshop

How to Create a Greek Mythology Inspired Photo Manipulation

How to Create a Greek Mythology Inspired Photo Manipulation

Blend a Planet Transparently into a Photo Manipulation

Blend a Planet Transparently into a Photo Manipulation

Design a Spectral Photo Manipulation

Design a Spectral Photo Manipulation

How to Create a Melancholy Model Photo Manipulation

How to Create a Melancholy Model Photo Manipulation

Roses Bouquet Splash Effect

Roses Bouquet Splash Effect

Make a TRON-Inspired Photo Manipulation in Photoshop

Make a TRON-Inspired Photo Manipulation in Photoshop

Create a Centaur Photo Manipulation in Photoshop

Create a Centaur Photo Manipulation in Photoshop

How to Make an Eerie Looking Photo Manipulation Scene

How to Make an Eerie Looking Photo Manipulation Scene

Create a Realistic Space Landscape Photo Manipulation

Create a Realistic Space Landscape Photo Manipulation

Create a Dark Melancholic Photo Manipulation Scene

Create a Dark Melancholic Photo Manipulation Scene

How to Create a Flaming Manipulation in Photoshop

How to Create a Flaming Manipulation in Photoshop

How to Create an Inspiring Light Bulb Photo Manipulation in Photoshop

How to Create an Inspiring Light Bulb Photo Manipulation in Photoshop

Create a Mysterious Fashion Photo Manipulation in Photoshop

Create a Mysterious Fashion Photo Manipulation in Photoshop

Create an Intense Apocalyptic Photo Manipulation

Create an Intense Apocalyptic Photo Manipulation

Google Map Parody Photo Manipulation

Google Map Parody Photo Manipulation<

Facing a New Day

Facing a New Day

Peak of Dawn – Beginners Manipulation Tutorial

Peak of Dawn - Beginners Manipulation Tutorial

Create Bring Me to Life Photo Manipulation Scene

Create Bring Me to Life Photo Manipulation Scene

Create a Fallen, Rain-Soaked, Angel Composition in Photoshop

Create a Fallen, Rain-Soaked, Angel Composition in Photoshop

Create an Eerie Underwater Composition in Photoshop

Create an Eerie Underwater Composition in Photoshop

How to Split an Image into Polaroid Photos

How to Split an Image into Polaroid Photos

Create a Dark and Rainy Crime Scene in Photoshop

Create a Dark and Rainy Crime Scene in Photoshop

How to Make a Melting Camera Scene

How to Make a Melting Camera Scene

Create a Lost Fantasy Micro World

Create a Lost Fantasy Micro World

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest