Tutorijali za Foto Manipulaciju


Foto manipulacija spaja realno, nerealno i bizarno. Foto manipulacija je tehnika koja menja originalnu sliku ili fotografiju i dodaje neke spoljašnje elemente i daje potpuno novi izgled i smer.

Ovo je kolekcija tutorijala za foto manipulaciju koji mogu da vas inspirišu i uvedu u kreiranje dobrih foto manipulaciju.

Brightness Tomorrows

Photo Manipulation Tutorials

Beautiful Sunrise Landscape Tutorial

05_manipulation_tutorial

Midnight Magic

06_manipulation_tutorial

Imaginary Paint Dancers Tutorial

08_manipulation_tutorial

Painting Come To Life

09_manipulation_tutorial

Distressed Surreal Cityscape Tutorial

15_manipulation_tutorial

Slow Motion Bullet Shot Effect Tutorial

10_manipulation_tutorial

Fantastic Tree Tutorial

16_manipulation_tutorial

Combine Photos to Create a Surreal Manipulation

12_manipulation_tutorial

Flying Girl in Photoshop

24_manipulation_tutorial

Manipulate Smoke to Create Hyper-Real Images

18_manipulation_tutorial

Create a Piece of Heaven in Photoshop

19_manipulation_tutorial

Fragmented Golden Phone

27_manipulation_tutorial

Blending a Human Head to a Tree

22_manipulation_tutorial

Create amazing water-drenched photomontages

30_manipulation_tutorial

Robotic Frog Tutorial

25_manipulation_tutorial

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest