Ukoliko vaša web dizajn firma radi dobro i klijenti se povećavaju iz dana u dan i posao se širi do te mere da dolazi vreme da razmišljate o proširenju, prvo što pada na pamet je proširenje aspekata web dizajna kako bi se na tržištu ponudilo "kompletnije rešenje". Međutim, ovakva odluka nije uvek poželjna i ponekad može imati štetne posledice.Ovo ne znači da ne treba nikad proširivati firmu, već jednostavno da upozori na posledice koje mogu proizaći iz proširivanja poslovne delatnosti u firmi. Najbitnija odluka u proširivanju posla je "KADA?". Ona mora biti u pravom trenutku.

1. Veća firma – veće greške:

Kad se vaša firma proširi u nove oblasti poslovanja, postoje veće šanse za neuspeh. Na primer, ukoliko se firma odluči, da proširi delatnost iz logo dizajna u web dizajn i dizajn vizit karti. Sam proces tranzicije postaje kompleksniji gde su moguće greške. Sa većom postavkom, potrebno je biti spreman za veće greške.

2. Podeljeni resursi i fokusiranje:

 

Specijalizacija je bitna veština koja isporučuje efektivne i personalizovane usluge. Ne postoje web dizajneri koji znaju sve. Neki su dobri u dizajniranju logoa i identiteta, neki su dobri u dizajniranju web strana. Pri proširivanju delatnosti firme, treba podeliti pažnju za različite servise koji su u planu da se ponude. Na ovaj način, odstupa se od primarnih delatnosti, u kojima se ranije firma isticala.

3. Preopterećenje pretvara u radoholičara:

 

5 Ukoliko imate puno klijenata koji čekaju na završene projekte u sličnim krajnjim rokovima je scenario koji je moguć ukoliko se niste dovoljno dobro spremili za proširenje posla. Nemogućnost da se dovoljno posvetite poslu koje čeka, napraviće od vas predanog radoholičara.

4. Premišljanje sa postojećim klijentima:

 

Proširivanje posla u dizajn oblasti poslovanja je kao dodavanje prijatelja na facebooku. Dodajete nove prijatelje, a gubite kontakt sa starijim. Slično, kad proširujete obim posla, baza klijenata se proširuje do tog nivoa, da prestajete da se obazirete na postojeće klijente i fokusirate se na nove.

5. Nemogućnost davanje kvalitetne usluge:

 

Kad se proširi obim posla bez prethodnog planiranja i pripreme, kvalitet usluge će se najverovatnije umanjiti. Ovo je jasno kao dan…s povećanjem klijenata u povećanom obimu posla, kvalitet usluge se smanjuje. Ovde je potrebno doneti odluku šta je bitnije firmi… kvalitet ili novac? Nivo kvaliteta koji se ranije isporučivao klijentima sa smanjenim obimom posla će opasti ukoliko imate gomilu klijenata koji čekaju.

6. Zapostavljanje porodice i prijatelja:

 

Postoji jedna mana koju je bitno pomenuti pre proširivanja obima posla, a to je zahtevanje više vremena sa vaše strane. Na kraju, morate svoje vreme koje posvetite porodici i prijateljima posvetiti poslu da zadovoljite klijente. Nema više fiksnog radnog vremena od zahteva klijenata.

7. Više nećete biti dizajner:

 

Poslednje i najstrašnije od svega…nećete više biti dizajner ili developer po proširivanju poslovne delatnosti. Kad proširite firmu, zapošljavate sve više i više ljudi kojima je potrebno koordinisati. Koordinisanje i upućivanje zaposlenih čini vas više menadžerom nego dizajnerom.

Da li ste spremni?

ovaj vodič nije zamišljen da obeshrabri dizajnere od proširivanje firme, već da označi stvari kojima se treba pozabaviti pre proširivanja firme. Da li ste spremni za promenu?

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.