Kako Predstaviti Različit Sadržaj Korisnicima iz Drugih Zemalja uz PHP


Kako Predstaviti Različit Sadržaj Korisnicima iz Drugih Zemalja uz PHP

Ovaj post bavi se problemom kako predstaviti različit sadržaj posetiocima iz neke konkretne zemlje koristeći PHP.

Odgovor na ovo pitanje su ponudili različiti ljudi koji su komentarisali na ovu temu.

1. Šta je u planu da se predstavi što bi bilo drugačije od originalnog sadržaja? Da li je problem jezička lokalizacija, prodaja i informacije o proizvodu i uslovima itd?

Prikazivanje različitog sadržaja, ima smisla samo na stranicama na sadržaju koji treba da bude drugačiji, da bi obe verzije mogle biti dobro indeksirane i da možete kontrolisati koja stranica ima sadržaj koji će biti indeksiran itd.

2. Moguće je koristiti PHP GeoIP funkcije kako bi analizirali i utvrdili lokaciju korisnika na osnovu njegove IP adrese. Time bi bili u mogućnosti da prikažete odgovarajući sadržaj na osnovu te informacije.

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest