Izrada kvalitetno dizajniranih tipografija je veoma bitna za ostvarivanje vizuelnog identiteta. Dizajn dobrih tipografija može biti težak  i zahtevan. Fontovi, boje, ključne reči, imaju presudnu ulogu u kreiranju dobrog typo dizajna.

Dobar typo dizajn koji okupira pažnju i prenese komunikacionu može se smatrati dobrim dizajnom. Ovaj post sadrži prelepe, inspirativne 3D dizajne tipografije.

Artek

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

„M“ Typographied

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Bold is beautiful

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Dj Hell

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

10 Sayı

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Make the most of out Open Type

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Typography on a Hill

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Under the sea

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

ur.typo.sux

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

iunewind

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Yulia Brodskaya’s Portfolio

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Tipografia en Photoshop

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Think for Yourself

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

3d Text

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

THANKS.TO.YOU

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Super Graphic Arts

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Kyle Bean’s Portfolio

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Softness

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Some People refuse 2 b default

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Spirit

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Stay Green Go Red

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Stone 3d Design

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Stranded

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Serif Gothic is the New Black

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Serial Cut’s Portfolio

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Zune: Whole New House

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Perplex City

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Shine Binary Artwork

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Save

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Signal December

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Self Promotion

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Online Interactive Marketing

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Pepper

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Pink Party

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Play with type

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Rebuild

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Smile

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

URB Type Treatments

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Le Coffee Socks

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Let’s Dance Into The Fall

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Love

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Merry Christmas

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

MoreVision

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Kaleb

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Hello Autumn

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Helvetica

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Colide Typography
via gomediazine

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

1lk 195 Wishes

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

The Futures

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Envy 3D Text

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Do the dance

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Anno 09 Poster

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Anthology of Type

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Art line

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Boom

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Decathlon gigantic ad

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Break on Through

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Web Designer Magazine Cover Illustration

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Empire

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Superexpresso’s Portfolio

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Hellohikimori, The Shop

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Gramond III

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Green

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Foudnation

 70 Wonderful 3D Typography That Truely Inspires

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.