20+ Inspiracija za Menije za Navigaciju


20+ Inspiracija za Menije za Navigaciju

Navigacija na sajtu je jedna od najistaknutijih stvari koji korisnici vide kad posete sajt.

Korisnici kad analiziraju dizajn ili kad traže dobar dizajn za inspiraciju, često posmatraju meni za navigaciju. Iako je ostatak dizajna nekog sajta sasvim dobar, glavni meni je najkorišćeniji i ima velik uticaj na celokupan utisak o dizajnu sajta.

U ovom članku se nalaze odlični i kreativni meniji za navigaciju koji mogu poslužiti kao odlična inspiracija za Vaše buduće radove. Primeri menija se razlikuju tematski, tako da svako može da pronađe nešto za sebe u ovoj kolekciji od preko 20 primera.

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

navigation design inspiration

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest