CSS Framework je predefinisana biblioteka namenjena za lakše dizajniranje stranica pomoću CSS-a. Mnogi developeri nemaju vremena da ispisuju stalno jedan te isti CSS kod. Upravo zbog toga postoje CSS framework biblioteke koje taj posao znatno skraćuju.

1. 960 Grid System

960 Grid System je framework za razvijanje dizajna sajta sa predefinisanim (korištenim) dimenzijama zasnovana na širini od 960 piksela. Postoje 2 varijante od 12 i 16 kolona, koja može da se koristi odvojeno ili kombinovano. 960.css file je 3.6KB kompresovane veličine.

2. Blueprint

Blueprint je CSS framework koji skraćuje vreme za dizajniranje, programiranje i daje dobru osnovu za izradu projekta sa mrežom lakom za korišćenje, korisnim plugin-ovima…

    Prednosti:

  • CSS reset koji resetuje stilove i uklanja nekompatibilnost browsera
  • Dobra mreža koja podržava najkompleksnije layout-e
  • Stilovi za forme za vizuelno prijemčiv interfejs
  • Mnoštvo alata i templejtova za izradu i programiranje

3. YAML Yet Another Multicolumn Layout

Yet Another Multicolumn Layout je HTML/CSS framework za kreiranje modernih, fleksibilnih dizajna sajtova. Struktura framework-a je izuzetno svestrana za programere i potpuno pristupačna za krajnje korisnike.

  • Kompatibilan sa većinom browsera
  • Velika sloboda za dizajnere i programere
  • Fleksibilna mreža za svaku moguću situaciju

4. The jQuery UI CSS Framework

JQuery UI uključuje veliki CSS framework dizajniran za pravljenje custom jQuery widget-a. Framework uključuje klase koje pokrivaju širok spektar potreba za korisnički interfejs.

5. Yahoo YUI Grids CSS

Yahoo YUI Grids CSS framework nudi 4 predefinisane širine stranice, 6 template modela i mogućnost podele sa više ponuđenih kolona. Fajl veličine 4KB nudi preko 1000 kombinacija za izgled stranice.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.