Nova fenomenalna 4 jQuery Plugin-a koja će Vam značajno povećati kvalitet web sajta.

Phono – jQuery Phone Plugin

phono.com

Phono je jednostavan JQuery plugin i JavaScript library koji pretvara bilo koji web browser u telefon; moguće je pozivati sa telefona ili slati instant poruke. Možete se konektovati čak i na SIP clients; sve sa jednostavnim API.
Phono – jQuery Phone Plugin

Wijmo – jQuery UI Widgets

Wijmo - jQuery UI Widgets

Wijmo je kompletan paket sa preko 30 jQuery UI Widget-a.
Wijmo – jQuery UI Widgets

SlideNote – jQuery Plugin za slanje notifikacija

SlideNote - A jQuery Plugin For Sliding Notifications

SlideNote is moguće modifikovati, flexibilan jQuery plugin koji omogućava jednostavno postavljanje notifikacija na Vaš website ili na Vašoj web aplikaciji.
SlideNote – A jQuery Plugin For Sliding Notifications

IMGr – jQuery Image Rounder

IMGr - jQuery Image Rounder

IMGr je jQuery plugin za zaobljavanje uglova slike. Moguće je jednostavno manipulisati slikama i njihovim uglovima.
IMGr – jQuery Image Rounder

Uživajte !

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.