Problemi Grafičkih Dizajnera – i Rešenja!


Problemi Grafičkih Dizajnera – i Rešenja!

Ubrzanim napretkom i tehnološkim razvojem na polju grafičkog dizajna, dizajnerima postaje sve teže da se snalaze različitim situacijama. Susretanje sa svakodnevnim problemima je jedno, međutim, suočavanje sa situacijama koje su neuobičajene i nesvakodnevne može da predstavlja teškoću. Predstavićemo Vam neke od problema sa kojima se grafički dizajneri susreću i ponuditi Vam rešenja da prevaziđete te poteškoće.

Nemojte sebe da precenjujete kad je u pitanju vreme potrebno za izvršavanje obaveza!

1. Kratki rokovi – trka sa vremenom

Približavanje roku je noćna mora svakog dizajnera. Najgore je slušati gunđanja klijenata kad posao nije završen na vreme. Često se dizajnerovo privatno vreme i posao upliću u rad i zadati rok, čime ceo projekat postaje trka sa vremenom. Na kraju se dešava da ništa ne bude valjano završeno.

Rešenje: Najjednostavnije rešenje je da predočite svojim klijentima realan rok za koji ćete moći da završite projekat. Ukoliko ste ipak uhvaćeni u klopku kratkog roka, najbolje je da napravite „timeframe“ i u okviru njega odredite zadatke po prioritetima. Kada sve zadatke poređate na papir, biće Vam lakše da uočite koji su važni i koje treba pre izvršiti.

2. Izdržavanje pristiska – borba nerava

Iako je pritisak deo svakodnevnice, kada je reč o dizajnerima, ovo je veoma izraženo. Izdržavanje pritiska se odnosi na rad sa visokosofisticiranim programima, kratkim rokovima i teškim klijentima. Iako je određena kolilčina stresa potrebna da bi se postigla maksimalna efikasnost, onaj ekstremni, jak stres vodi ka smanjenju produktivnosti koja utiče na Vašu performantnost.

Rešenje: Bez obzira na to koliko ozbiljan projekat radite, potrebno je da uzmete određeno vreme slobodno. Drugo rešenje je da se bavite zadacima – po jedan u određeno vreme, a ne više od jednom. Preuzimanje previše zadataka odjednom može da pokvari sve.

3. Porodičan život – održavajte ravnotežu

Iako je u pitanju veoma lična stvar, balansiranje između poslovnog i privatnog života je esencijalno za bilo koju profesiju. Zbog ovoga mnogi dizajneri ne mogu da odluče hoće li raditi puno radno vreme, ili skraćeno, na poslu ili od kuće. Ova dilema se javlja onda kada Vam se porodičan život prepliće sa poslovnim.

Rešenje: Odgovor na ovaj problem je umerenost. Umerenošću ćete postići balans između poslovnog i privatnog života. Preko radnih dana se više posvetite poslu, a preko vikenda porodici i prijateljima. Tokom vikenda zaboravite na posao i dajte prostora svom privatnom životu.

4. Problemi sa klijentima – periodično ponavljanje

Ovo je nešto što se uvek iznova i iznova javlja. Klijenti su izvor prihoda dizajnera, ali i izvor glavobolja. Počev od pitanja isplate i zarade, pa sve do mučnih odnosa sa dosadnim i nepodnošljivim klijentima, problematika vezana za klijente je uvek aktuelna.

Rešenje: Prvo i osnovno je da dizajner sva pitanja unapred i jasno raščisti sa klijentima pre nego bilo šta dogovori. Nastojte da uvek objasnite svoje metode rada i da klijenta upoznate sa onim što može da očekuje.

5. Sindrom prioriteta – previše toga za uraditi

Posao koji nije dobro organizovan uvek vodi u neuspeh. Kada sebi natrpate previše stvari na listu stvari koje trebate da uradite, sasvim je izvesno da ništa nećete postići na vreme. Često su dizajneri uhvaćeni u klopku kada nisu u stanju da utvrde prioritete i šta treba da urade prvo.

Rešenje: Najbolje je napraviti listu svega što treba da bude urađeno i poređati to hijerarhijski tako da se prvo završe oni zadaci koji imaju najveću važnost. Na taj način ćete uspeti da se sustignete i sve pozavršavate sa minimumom posledica na kvalitet rada.

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest