Za grafičkog dizajnera, klijent je sve. A kako i ne bi? Oni su glavni izvor prihoda dizajnera. Ali ni jedan grafički dizajner neće prodati svoj ponos i prestiž za novac. On je plaćen da uradi svoj deo posla vezan za projekte grafičkog dizajna, a ne da sluša ponižavajuće komentare klijenata.

Iako je kritika klijenta sastavni deo posla, treba da uočimo dva aspekta kritikovanja. Prvi se odnosi na pozitivnu kritiku, drugi na negativnu. Konstruktivna pozitivna kritika je uvek od velike pomoći dizajneru da uoči neke propuste i poboljša svoj rad.

Nekada, klijent upućuje kritike zato da bi poboljšao efikasnost rada. Sa druge strane, klijenti često upućuju dizajnerima i negativne kritike i to uglavnom bezrazložno, tek da upute.

Pre ikakve reakcije, potrebno je da znate da napravite razliku između dobronamerne i zlonamerne kritike. Uvek je bolje biti pripremljen unapred na moguće prigovore, nego reagovati naknadno. Saznajte kako da postanete proaktivni kada je reč o klijentima.

Naučite da se izborite sa klijentima!

1. Počnite aktivno da slušate – Dizajneri imaju posla sa različitim tipovima klijenata. Strpljenje je vrlina. Naučite da slušate više, a pričate manje. Tako možete da izbegnete neprijatnosti sa klijentima koji su skloni verbalnim napadima, i vređanju. Čak i ukoliko klijent upućuje kritiku bez opravdanog razloga, pustite ga. Pre ili kasnije će se umoriti i odustati. Nema potrebe započinjati raspravu kojoj se kraj ne može nazreti.

2. Kontrolišite bes – Profesionalnost Vam naprosto nalaže da naučite da obuzdavate svoj bes. Iako je mnogo lakše reći nego sprovesti u delo, mora nam biti jasno da kritika, bilo kakva da je, ne sme lično da nas pogađa.

3. Pravite razliku između dobre i zlonamerne kritike – To je osnovna stvar koju morate da znate. Kao što smo već prethodno rekli, neke kritike su pozitivnog karaktera i mogu da posluže boljem radu, dok sa druge strane, postoje i one koje su rečene samo da bi se započela rasprava. Postoje određene, uobičajene izjave klijenata, na osnovu kojih možete ustanoviti da li je u pitanju dobronamerna opaska, ili ne. Pokušajte da ostvarite dvosmernu komunikaciju sa klijentom. Prvo utvrdite šta je on hteo da kaže, a ne da pretpostavljate šta je mislio i tek onda reagujte.

4. Uključite mozak, isključite emocije – Postoje dva načina na koja možemo da reagujemo – hladno ili vatreno, razumom ili emocijama. Reagovanje u afektu često ne pomaže kada neko snažno napada naš rad. Upravo tada je potrebno zadržati hladnu glavu i smirenost. Umesto naglih i nepromišljenih akcija, pokušajte da ubedljivim i argumentovanim razgovorom da rešite problem. Nadmudrite klijenta racionalnim i logičnim objašnjenjima.

5. Nikad ne paničite – Nekada klijentima padaju na pamet neizvodljivi zahtevi i rokovi. To može da izazove paniku dizajneru koji ne može da izađe u susret nepraktičnim zamislima svojih klijenata. Kompetentan dizajner nikada ne posustaje pred izazovima! Ako Vam je klijent zadao nemoguće kratak rok, prihvatite, i onda mu polako objasnite koji je to minimum vremena koji ne potreban da bi se projekat završio.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.