Pravilo broj 1 koje svaki dizajner koji namerava da kreira dobar sajt mora da ispunoži je da stranice web sajta moraju da se učitavaju brzo. Što brže mogu. Možete imati divan dizajn sajta, izuzetno dobru ideju, međutim, većina posetilaca se neće zadržati dovoljno dugo da to vidi ukoliko je stranicama potrebno mnogo vremena da se učitaju. Uvek imajte na umu vreme koje je potrebno stranici da se učita, dok ste još u fazi dizajniranja. Pokušajte da primenite neke od naših saveta kako biste uspeli da postignete ovaj cilj, i ispunite prvo pravilo.

Ovako nešto nikada ne sme da snađe posetioce sajtova koje Vi dizajnirate!

1. Ne preterujte sa slikama – Slike poboljšavaju i doprinose boljem izgledu sajta, međutim, nikada nemojte da dozvolite da one čine 80% od ukupnog sadržaja. Umesto toga, što više se služite HTML-om. Obratite pažnju na popularne sajtove poput Yahoo, Google, Ebay, Amazon, i sl. Oni imaju veoma malo slika jer je vreme potrebno za njihovo učitavanje mnogo važnije.

2. Optimizujte slike za Internet – Kada se odlučite koje su to slike koje treba da budu postavljene na Vaš sajt, potrudite se da ih optimizujete tako da odgovaraju upotrebi na Internetu. Uvek treba da se nalaze u .gif ili .jpg formatu. Veličinu slike možete smanjiti limitiranjem boja koje će biti na slici. Što je manje boja, manja je i veličina slike. Možete se poslužiti onlajn alatima, poput Gif wizarda kako biste optimizovali svoje slike, i takođe dobili preporuke kako to da učinite najbolje.

3. Koristite tabele na kreativan način – Možete napraviti lepo dizajniran web sajt kreativnom upotrebom tabela. One se veoma brzo učitavaju zato što je u pitanju HTML kod. Možete ih koristiti praktično svuda: u meniju, na početnim stranicama, bilo gde gde Vam se uklapaju.

4. Smanjite upotrebu animiranih gifova – Nemojte ih koristiti osim ukoliko Vam baš nije preko potrebno. Osim što im treba dug period da se učitaju, mogu da postanu veoma iritantni. Međutim, pošto veoma lako mogu da skrenu pažnju posetilaca, možete se poslužiti manjih animiranim gifovima na određenim stranicama.

5. Kreirajte jednostavne ikonice – Umesto korišćenja velikih, nezgrapnih slika, koristite male ikone koje daju malo boje i privlače pažnju posetilaca.

6. Koristite slike iz pozadine – Koristite ih uvek kada je to moguće. Ovo je pre svega korisno za hedere i futere. Umesto da ubacijete neku drugu sliku, možete iskoristiti deo poyadinske slike. Na ovaj način ćete smanjiti veličinu stranice.

7. Isprobajte neki CSS stil – Pomoću CSS-a možete da se zabavite nastojeći da dizajnirate neki dobar efekat za tekst. Opet, CSS je prost HTML kod i zato se brzo učitava. Pomoću njega možete da napravite super rollover efekte.

8. Fleš koristite veoma malo – Fleš je postao veoma popularan, međutim, savetujemo da ga ograničite svuda gde god možete. Posebno nemojte praviti ceo sajt u flešu. Iako izgleda lepo i interesantno, treba mu predugo da bi se učitao, a to tera posetioce. Ako već želite da koristite fleš, koristite ga u okviru HTML sajta, i potrudite se da se brzo učitava!

9. Proveravajte vreme učitavanja – Pre nego se odlučite za konačan dizajn svog web sajta, izmerite vreme potrebno za njegovo učitavanje na NetMechanic. Na ovom sajtu ćete moći besplatno da analizirate Vaš sajt .

Nadamo se da će Vam neki od ovih trikova pomoći u daljem (boljem) dizajniranju!

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.