Kada pišete tekst koji želite da bude objavljen na Internetu, potrudite se da u najvećem mogućem obimu uvažite sledećih nekoliko saveta. Neke od njih smo sigurni da i sami već primenjujete, za neke možda niste čuli, međutim, nije na odmet da Vam ukažemo na najvažnije stavke i strategije dobrog pisanja za web.

  • koristite kratke rečenice, reči i paragrafe
  • jednu ideju obrazložite u jednom paragrafu
  • pišite koncizan tekst – tekst na sajtu ne treba da bude toliko obiman kao tekst koji treba da se štampa
  • zaključak, ili najvažniji deo saopštenja stavite na prvo mesto
  • koristite jednostavne reči
  • koristite se činjenicama kako biste dali kredibilitet sadržaju teksta
  • koristite se listama sa podtačkama (kao ova lista)
  • upotrebljavajte masna, italik ili slova u drugoj boji kako biste olakšali preglednost sadržaja
  • naslovi i podnaslovi treba da nose važnu poruku
Pratite naše savete i napišite savršen tekst za Vaš sajt!

Saznajte kako ljudi (ne)čitaju na Internetu

Čitanje na mreži je previše posla

Čitanje sa monitora je previše zamorno za oči. Ljudi čitaju Internet sadržaj 25% sporije nego što čitaju štampani materijal. Upravo zato sadržaj koji stavljate ne internet treba da bude za 50% kraći od štampanog materijala.

Čitaoci preleću preko teksta

Istraživanja pokazuju da, kad je reč o čitanju teksta sa monitora, 79% čitalaca teži da površno preleti preko sadržaja, nego da čita od reči do reči. Tekst koji je boldovan, u italiku ili obojen u neku boju, kao i liste pomažu da se izbegne letimično isčitavanje.

Čitaoci na Internetu su nestrpljivi

Oni su u žurbi da dobiju pravu informaciju, i idu dalje. Oni nemaju kad da čitaju temeljno ceo tekst, niti vole da skrolaju po stranici kako bi uspeli sve da iščitaju. Obzirom da postoji milion alternativnih izvora istih informacijana Internetu, ukoliko im se ne dopada način na koji saopštavate ono što ih interesuje, posetioci će se okrenuti drugim web sajtovima. Zbog toga, najvažnije informacije uvek stavite na sam vrh, i služite se čistim i konciznim tekstom.

Čitaoci na Internetu su skeptični

Kredibilitet je najvažniji faktor koji morate postići kako biste zadržali interesovanje Vaših čitalaca. Služite se jednostavnim jezikom i činjenicama, pišite smislene naslove i podnaslove, izbegavajte marketinški žargon i preterivanja kako biste gradili kredibilitet. Dovitljive rečenice, ili pak rečenice koje traže previše razmišljanja otežavaju čitaocima da što pre dođu do poente. Linkovi ka izvorima od kojih crpite informacije još više daju na poverenju i važnosti.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.