Brošura je opipljivo i veoma korisno sredstvo za prodaju. Vaša mušterija je može opipati, listati i saznati brojne benefite Vašeg proizvoda. Ona svetu predstavlja lice Vaše kompanije.

Pruža podršku marketing naporima putem Interneta i poseduje kredibilitet u štampanom svetu. Uprkos Internet eksploziji, štampani mediji i dalje mnogo utiču na formiranje mišljenja ljudi, posebno kroz knjige, novine i magazine.

Pazite na osnovna pravila pri pisanju sadržaja brošure!

Brošura je integrisani deo komunikacione strategije Vaše kompanije.

Profesionalno pisanje tekstova za brošure gradi i proširuje poruke u direktnoj pošti, flajerima, banerima, bilbordina te stvara brend i korporativni imidž. Dajemo Vam nekoliko saveta koje treba da sledite kako biste sačinili efektivnu i upečatljivu poruku.

1. Koja je svrha brošure?

Brošure služe da pospešuju prodaju – ideje, proizvoda, usluge, imidža.. Jedno preduzeće može imati nekoliko različitih brošura za različite proizvode koje ima. Ipak svaka od različitih brošura mora da gradi jednaku, jasnu sliku o kompaniji. Mora da nosi prepoznatljiv slogan, mali uvod i koju reč o preduzeću i kao i njegov logo.

2. Ko je ciljna grupa?

Da li je brošura namenjena drugom preduzeću, ili krajnjem potrošaču? Potreban je potpuno drugačiji način izražavanja kada pričate sa vlasnicima preduzeća, a potpuno drugačiji kada se obraćate klijentima, vele i maloprodavcima, zaposlenima ili poslovnim saradnicima.

3. Šta je ključna poruka?

Šta želite da poručite? Istraživanje konkurencije i prodaje će Vam pomoći da lakše uočite koja je Vaša ključna poruka koju želite da prenesete klijentima. Šta je to što će ohrabriti kupce da kupe proizvod od Vas, a ne od konkurencije? Zapišite to na jasan, upečatljiv i pamtljiv način koji će Vaša ciljna grupa prihvatiti.

4. Pišite sa tačke klijentove tačke gledišta

Pokušajte unapred da odgovorite na pitanja koja bi oni mogli da imaju. Nastojte da izbegnete bilo kakvu mogućnost prigovora Vašem tekstu. Probajte da saznate njegove potrebe i način na koji možete da ih ispunite. U zavisnosti od toga kome je brošura namenjena, njen sadržaj treba da bude prilagođen – kako je Vaše preduzeće izvanredno mesto za rad, ulaganje, poslovanje, i sl.

5. Pišite tako da ugrabite i zadržite pažnju klijenta

Da biste ovo dobro uradili, morate dobro da poznajete profil osobe kojoj je brošura namenjena. Različit rečnik i način izražavanja ide različitim grupama ljudi. Budite oprezni kome se i na koji način obraćate.

6. Recite. Prodajte. I opet recite.

Morate da pričate o koristima koje Vaš proizvod može da donese kupcu, a ne o samim proizvodima. Proizvode morate da predstavite kao koristi koje će potrošači dobiti njihovom nabavkom. Uprkos Vašim najboljim naporima da prodate proizvod, ljudi su zaboravni. Stalno je potrebno da ih podsećate na prodaju, drugim načinom, drugim rečima. Služite se okvirima u kojima ćete imati uvek nabrojane osnovne stavke onoga što želite da saopštite za one koji ne čitaju detaljno ceo sadržaj. Na taj način dobijaju uvid u ono o čemu govorite, pa ako se zainteresuju, pročitaće i one detalje.

7. Personalizujte za veći utisak

Umesto da se obraćate bezličnoj masi koja čini Vašu ciljnu grupu, radije se obratite se pojedincu. Upravo ova strategija omogućuje vam 80% trajnih korisnika Vaših proizvoda.

Profesionalna brošura mora da sadrži izveštaj, da privoli, ubedi, i motiviše potrošača da kupi proizvod.

8. Služite se rečima koje stvaraju slike u glavi, i slikama koje prodaju

Služite se ciljanim rečima da probudite emocije i radoznalost. Koristite slike kako biste ubili monotoniju i ispričali dobru priču o proizvodu.

9. Doprinesite verodostojnosti

Dodajte kredibilitet onome o čemu govorite tako što ćete se poslužiti verodostojnim izjavama trećeg lica koje poseduje autoritet iz određene oblasti – stručno lice, pređašnji korisnici, i sl.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.