U nastavku Vam dajemo još nekoliko sjajnih dodataka za Firefox kojima ćete poboljšati svoj rad i olakšati web dizajniranje i programiranje.

Učinite Vaš Firefox još moćnijim!

8. CodeBurner – Omogućava da vredan materijal za HTML i CSS bude dostupan u Vašim pretraživačima. Glavna funkcija ovog dodatka leži u  Reference panelu koji sadrži alat za pretragu HTML elemenata, atributa i CSS karakteristike.

9. Dust-Me Selectors – Ovo je dodatak koji pomaže da se pronađu nekoriščeni CSS selektori. To čini tako što izdvaja sve selektore sa svih listova koji postoje na stranici koju gledate, a potom analizira stranicu da utvrdi koji su od tih selektora nekorišćeni. Podaci se čuvaju, pa kada se analiziraju naredne stranice, ti isti selektori će biti precrtani sa liste, pošto su veće jednom opaženi. Možete testirati stranice posebno, ili ih sve prečešljati i dobićete tačno koji selektori se ne koriste.

10. EditCSS – Pogodan za pregled stilova, skidanje CSS-a sa drugih sajtova i slično.

11. Yslow – Analizira web stranice i savetuje kako da se one poboljšaju na osnovu pravila o tome na koji način stranice poseduju najbolju performantnost. On ocenjuje web stranicu na osnovu jednog od tri unapred definisanih setova pravila. Daje predloge kako da se poboljša performantnost stranice, zbraja komponente stranice, i pruža alate za analizu poput Smush it i JSLint.

12. WebDeveloper – Ovaj dodatak dodaje meni i traku sa različitim alatima za web developere u pretraživač. Dizajniran je za Firefox, Flocks i Seamonkey i radi na bilo kom operativnom sistemu koji podržava ove programe.

13. Firebug – Za editovanje, debagovanje, i praćenje CSS, HTML i JavaScript uživo, na bilo kojoj stranici.

14. IE Tab – Pomoću njega možete lako da vidite tabove Internet Explorera u Firefoxu. Sjajan je alat za web developere pošto možete videti vrlo jednostavno kako Vaša web stranica izgleda u IE, preko Firefoxa!

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.