10 Najvažnijih Saveta za Press Release


10 Najvažnijih Saveta za Press Release

Press Release (saopštenje) je pisani ili snimljeni izveštaj o nečemu, koji se upućuje medijima sa ciljem da se određene tvrdnje objave, a u formi vesti. Smisao press relesa je da se javnost informiše o novostima o organizaciji. Daćemo Vam 10 najvažnijih saveta kojih se trebate pridržavati kako bi Vaše saopštenje bilo savršeno!

Napišite dobro svoj Press Release!

1. Informacija mora da bude nova, da saopštava nešto važno i da ima vrednost.

2. Uvek Vašim čitaocima trebate saopštiti da je informacija baš za njih, zašto je ona toliko važna, te zašto treba da nastave da čitaju saopštenje.

3. Uvek treba da započnete sa kratkim opisom vesti, gde jasno pokazujete ko je objavio vesti.

4. Uvek se zapitajte kako će ljudi da se pronađu u saopštenju, i hoće li uspeti da se povežu sa time što pišete.

5. Prvih 10 reči saopštenja moraju da budu veoma efektivne! One su najvažnije, njima privlačite pažnju i one moraju da budu upečatljive.

6. Izbegavajte preteranu upotrebu prideva i žargona.

7. Uvek samo iznosite činjenice.

8. Uvek dajte što više načina na koji Vas ljudi mogu kontaktirati (fiksni telefon, mobilni telefon, fax, e-mail, adresa, adresa web sajta)

9. Uvek sačekajte dovoljno dugo da se uverite da imate dovoljno materijala da objavite saopštenje.

10. Uvek nastojte da olakšate predstavnicima medija kojima upućujete saopštenja.

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest