Sloboda ili Ograničenje u Grafičkom Dizajnu – Previše Svega je Loše! II deo


Sloboda ili Ograničenje u Grafičkom Dizajnu – Previše Svega je Loše! II deo

Mane ograničavanja u grafičkom dizajnu
Smanjuje kreativnost – Iako štedi dragoceno vreme, praterano ograničavanje sputava kreativnost dizajnera. Smanjuje im sposobnost da u potpunosti koriste svoju maštu i talenat, te da isprobavaju svoje inovativne ideje i stilove. Dizajner može da ispolji svoje kreativne ideje samo ukoliko mu se pruži izvesna sloboda za nove ideje i koncepte.

Ograničavanje slobode može biti produktivno, ali samo ako je u granicama!

Nefleksibilnost stvara dosadu – dizajner kome su data ograničenja je kao lav u kavezu. Preteran rad u ograničenjima stvara dosadu i otupelost, a grafički dizajn to nije nikako. Rad u ograničenjima može postati previše monoton i dosadan.

Nema raznolikosti – zamislite da svi dizajneri rade po istim principima dizajna i da su ograničeni jednakim preprekama. U tom slučaju među njima ne bi bilo razlike. Iako su ličnost dizajnera raznolike, bili bi u granicama određenim svojim poslom. Na taj način bi se dizajner onesposobio da istražuje svoje jedinstvene veštine, već bi bio večito držan na osnovama. Ako nemate šta inovativno da ponudite svojim potrošačima, konkurencija će Vas prestići.

Nema razmišljanja van okvira – najbolji deo grafičkog dizajna je u tome što Vam daje mogućnost da eksperimentišete sa novim trendovima i tehnikama. Kad ste ograničeni određenim pravilima ne možete da razmišljate u širinu. Da bi napravio nešto primetno, čovek mora da ima inovativne i revolucionarne ideje. To je teško postići kada nemate više slobode.

Otežava progres i razvoj – ukoliko samo praksirate dosadašnje trendove u dizajnu, teško da ćete se uspeti nadograđivati za ubuduće.

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest