Društveni web sajtovi poput Facebook-a i Instagrama su postali osnovni vidovi konekcije u 21. veku. Oni predstavljaju moćno i interesantno oruđe za komunikaciju. Naučite li da ih pametno koristite za marketing svrhe, možete puno učiniti za povećanje obima svog posla.

Džijan Vej (Jiyan Wei), menadžer proizvoda u PRWeb-u, internet izdanja novina o marketing uslugama, je veliki obožavalac socijalnih web sajtova. Oformio je grupu na Fejsbuku, za PRWeb, koja obuhvata novinare, blogere i otale ljude iz oblasti medija koji upotrebljavaju PRWeb kao jedan od izvora informisanja. Umesto da članovima svoje grupe šalje tradicionalna, štampana izdanja, on se služi malim najavama. Često se dešava da neko ostavi komentar, ili postavi neko pitanje. Ukoliko je predugačko objašnjenje, razgovor se nastavlja van mreže.

Vej je takođe član i LinkedIn-a, koji je suprotnost MySpace-u i Facebook-u, jer se skoro u potpunosti koristi u poslovne svrhe. Ljudi koji se tamo priključuju to čine radi promocije sopstvene karijere, kao i reklame svoje firme. Kvalitet mreže koju kreirate leži u kvalitetu, a ne kvantitetu kontakata. Krista Kenfild (Krista Canfild), LinkedIn-ov menadžer za odnose sa javnošću, savetuje da svoje kontakte tretirate kao ljude iz Vašeg ličnog imenika. „Vaš spisak važnih kontakata ne biste samo tako predali nekome na konferenciji“. Pri tome dodaje da, kada jednom uspostavite kontakt sa nekim, on ima pristup Vašoj reži.

Kada jednom ustanovite spisak, budite promišljeni po pitanju njegove upotrebe! Možete slati poruke i obaveštenja svojim kontaktima, međutim, ukoliko ih često šaljete, najverovatnije je da neće biti pročitane, ili čak može da se desi da Vas uklone iz liste kontakata. Svoji listu koristite za male najave: događaje, nova radna mesta, ili preporuke.

Drugi način da doprete do kontakata su grupe koje se formiraju preko LinkedIn-a. Trenutno se tamo nalazi više od 150 000 grupa, uključujući poslovne grupe, skupove bivših studenata, fan klubove i konferencije.

Još jedan od načina sticanja kredibiliteta u LinkedIn-u je i učestvovanje u forumu za davanje odgovora. Kenfildova savetuje sledeće: „Pristupite diskusiji kao da ste Vi u pitanju. Ljudi koji su tamo nastoje da poboljšaju svoj posao i ostvare kvalitetne kontakte, međutim, pre nego im ponudite svoje usluge, potrebno je da ih bolje upoznate.“ Još jedan vredan savet: Dobro proučite njihov javni profil pre nego što se upustite u razgovor sa nekim.

Dugoročno posmatrano, vrednost marketinga putem društvenih web sajtova ležu u tome što se lako dopire do ciljnih grupa kroz promociju. Većina ovih sajtova ima ciljani tekst za promociju uz naknade koje mala preduzeća sebi mogu da priušte.

Možda jednim od ovih sajtova uspete ostvariti mnogo bolju marketing strategiju za svoje preduzeće.

(Članak preuzet sa sajta Njujork Tajmsa)

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.