Testiranje pre konačnog puštanja proizvoda na Internet je veoma važno. Ukoliko je dobro izvršeno, testiranje osigurava njegovu uspešnost.

Šta znači testiranje ispravnosti/korisnosti? To je tehnika procenjivanja karakteristika proizvoda i njegove funkcionalnosti  testiranjem na korisnicima. Proizvodi koji mogu mnogo da imaju koristi od ovakvog testiranja su uglavnom hrana ili potrošački proizvodi, web sajtovi i druge web aplikacije. Ovakvim testiranjem se odmah dobijaju odgovori od korisnika i potrebne promene i modifikacije se mogu napraviti za kraće vreme.

Testiranje ispravnosti i korisnosti je važna faza u izgradnji web sajta.

Uglavnom provodimo mnogo više vremena testirajući dizajn web sajta nakon što je kompletan posao završen. Cilj nam je da pružimo neverovatno iskustvo bez grešaka za korisnike. Nekoliko stvari koje sigurno morate proveriti su komaptibilnost sa web pretraživačima, funkcionalnost navigacije po sajtu, ispravnost dugmadi za pozivanje akcije i potvrđivanje formulara, upita, komentara, i sl. Testiranje postaje još više neizbežno za e-komerc sajtove.

Postoji nekoliko ciljeva na koje trebate obratiti pažnju prilikom testiranja ispravnosti/korisnosti.

Izvedba: koliko je koraka potrebno napraviti da bi se izvršio osnovni zadatak poput kreiranja naloga ili naručivanja nekog proizvoda, itd.

Pamtljivost: Da li će se korisnik snaći kad ponovo poseti sajt, nakon što ga jedno vreme nije posećivao, ili će morati da počinje sve ispočetka kako bi nastavio gde je stao.

Greške: Potrebno je uočiti greške koje korisnici ponavljaju, i način kako ih ispraviti.

Zadovoljstvo potrošača i interakcija: Treba znati na kom mestu korisnik vrši interakciju sa web sajtom. Koliki je njegov nivo zadovoljstva i iskustva sa web sajtom. Da li je uživao na sajtu. Da li je uspeo da nađe ono što je tražio. Da li mu je web sajt omogućio da izvrši zadatak za koji je sajt i izgrađen.

Istraživanje tržišta nije isto što i test ispravnosti/korisnosti

Prosto sakupljanje informacija, mišljenja i ideja za neki proizvod nije test ispravnosti/korisnosti, već ispitivanje tržišta. Testiranje ispravnosti i korisnosti ima daleko veći cilj. Ono uključuje detaljno posmatranje korisnika dok se nalazi na web sajtu u kontrolisanim uslovima sa ciljem da se utvrdi koliko dobro korisnik može da se služi proizvodom i kakvi su rezultati toga.

Ovo testiranje ima nekoliko faza:

1. Faza pre razvoja – korisnici mogu da budu od pomoći čak i pre nego što razvijete prototip. Tada, oni mogu samo da daju smernice, ali ne i da razumeju sajt.

2. Faza tokom razvoja – korisnici mogu sasvim dobro da identifikuju problematične delove i da uštede vreme i trud timu za dizajn i razvoj.

3. Faza nakon razvoja – glavna uloga korisnika u ovoj fazi je da u potpunosti mogu da sagledaju proizvod.

Pokušate li to da sprovedete nakon što ste već pustili sajt na Internet sa mišlju da ćete iskoristiti povratne poruke, na osnovu kojih ćete moći da napraviti izmene i modifikacije u sajtu, onda ste, dragi moji, u potpunosti pogrešili. Nakon jednog lošeg iskustva sa Vašim web sajtom, verovatno se korisnici više nikada neće vratiti nazad. Zato je pravo vreme da budete proaktivni.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.