SEO optimizacija je optimizacija za web pretraživače. Cilj je povećanje prometa posetilaca na Vašem sajtu. To se postiže poboljšanjem pozicije Vašeg web sajta pri običnom pretraživanju Interneta (pomoću Gugla (Google), Jahua (Yahoo), MSN-a, Ask-a i slično) i poboljšanjem njegovog izgleda kako bi se posetioci ohrabrili da ga pretražuju. Ukoliko se pravilno izaberu ključne reči, SEO optimizacijom ćete privući nove posetioce.

SEO optimizacija pomaže u boljem web poslovanju.

Mnogi ljudi pogrešno veruju da se optimizacija odnosi na naslove stranica (titles), ili na neki vid automatskog prijavljivanja na hiljade web direktorijuma.

Kompletna lista potrebnih akcija za SEO optimizaciju podrazumeva: SEO analizu web sajta, optimizaciju HTML koda, optimizaciju ključnih reči, prilagođavanje meta podataka (meta data), poboljšavanjem kvaliteta teksta, i dopunjavanjem web sajta elementima koji omogućavaju prilaz web robotima (crawler, robot). Sve značajniji elemenat optimizacije, koji čini još kompetitivnijim ključne reči, su povratni linkovi (backlinks). Bez njih bi poboljšanja web sajta bila mnogo sporija, a konačna pozicija lošija.

Izgradnja povratnih linkova započinje analizom povratnih linkova. To je analiza postojećih i potraga za izvorima novih, kvalitetnih povratnih linkova. Sledeći korak bi bila neprekidna kampanja gradnje linkova, koja stvara povratne linkove ka web sajtu. Svaki novi link povećava relevantnost web sajta, i vremenom poboljšava njegovu poziciju pri normalnoj pretrazi web ptretraživača.

Više informacija o ovoj usluzi možete potražiti na stranici SEO usluge.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.