Logo – Koliko je On u Stvari Važan?


Logo je mala grafika, slika ili tekst koji predstavlje Vašu kompaniju, to je poput lica preduzeća koje gleda celi svet. Sa marketinške tačke gledišta, važno je imati logo, jer on pomaže u pozicioniranju preduzeća u svesti potrošača. Logo identifikuje firmu i pomaže potrošačima da se lakše odluče za određeni proizvod.

Logo je lice Vaše kompanije, neka Vas dostojno prikazuje.

Dizajnirajte ga da bude trajandizajniranje logoa je veoma težak zadatak za web dizajn kompaniju, jer se trendovi menjaju munjevitom brzinom. Mora se izvršiti detaljno istraživanje o kompaniji i njenom ciljnom tržištu. Detaljno istraživanje može da uključi u sebe i izbor boje za logo, kao i oblik slova.

Logo jedne kompanije ne treba često da se menja. Ova činjenica otežava sam proces dizajniranja. Prema tome, ako već pravite logo, napravite ga da bude trajan.

Opšta prepoznatljivost – logo kompanije je njeno vlasništvo, pa prema tome mora da bude jedinstveno i svetski priznato. Logo potpada pod intelektualno vlasništvo, i treba da je dizajniran tako da ne podseća ni na šta što već postoji.

Logo identifikuje kompaniju. Jednom kad postane globalno popularan, ljudi počinju da pamte kompaniju samo po njenom logou. Zbog toga imajte na umu da, bilo online ili ofline, izgled logoa mora da bude isti.

Logo/Osoba – logo je lice kompanije, a ne osoba. Nema potrebe mešati ih, osoba ima svoje lice. Korišćenje kompanijinog logoa kao ličnog imena, i obrnuto, nije uopšte prihvatljivo. To je razlog zašto je uvedena upotreba avatara – da se napravi razlika. Primere ovoga možemo videti na društvenim mrežama gde kompanije koriste svoj naziv i logo za svrhe marketinga i reklame.

Jedna  jedina pogrešna reč na takvim društvenim medijima može da pokvari sliku o kompaniji. Zato je veoma korisno da na svom profilu koristite svoju sliku umesto logoa preduzeća.

Istaknutost logoa – logo mora da bude pozicioniran veoma pažljivo. Treba da se nalazi na svim istaknutim mestima, na svakom reklamnom baneru, na fakturama (ako vaša kompanija koristi fakture), na početnoj stranici web sajta, blizu imena Vaše kompanije i bilo gde, gde smatrate da bi bilo dobro postaviti logo. Logo je takođe vrlo koristan u viralnom marketingu, jer se prenosi  zajedno sa materijalom.

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest