Jomla ili Drupal II deo


Jomla ili Drupal II deo

Upravljanje podacima Kod Drupala je potrebno da se izgradi iz drugih modula. U Jomli postoje DocMan i Rokdownloads, koji su ujedno i veoma pouzdani za upravljanje dokumentima.

Blogovi Drupalov blog  ima sve dobre karakteristike, iako nije blogu pravom smislu, već više nalikuje WordPressu. Jomla poseduje blog kao sastavni deo osnovnog paketa. Postoji mnoštvo dobrih dodataka za blog, kao i port za dodatak WordPress-a.

Uporedite koje karakteristike odgovaraju Vašim potrebama i opredelite se za onu platformu koja ih poseduje.

Internalizacija Drupal – da. Jomla – ne po osnovnoj strukturi. Joom!Fish dozovljava višejezične sajtove, ali nije ni približno moćan koliko komercijalni Nooku.

Saglasnost sa standardima Drupal ima dobro usaglašene komponente koje se nadograđuju na osnovni paket. Jomla nije toliko uspešna u tome. Beez templejt pruža čist autput, ali većina Jomlinih instalacija i dalje koristi dosta tabela.

Upravljanje sa više sajtova Drupal poseduje tu opciju, ali izvan osnovnog paketa (out-of-the-box). Jomla slabo podržava ovu opciju. Postoje neke mogućnosti ali su one, ili nestabilne, ili skupe.

Komercijalna zajednica Drupal poseduje izuzetno kvalitetnu, ali prilično slabu zajednicu. Većina komercijalnih developera radi u velikim ili srednjim preduzećima i naplaćuje povremeno. Jomla ima izuzetno snažnu ovu zajednicu, možda čak i najbolju u CMS svetu sa mnoštvom developera, dizajnera i konsultanata.

Osnovna zajednica Drupal ima dobru zajednicu, uglavnom neprofitnu. Takođe, poseduje i odličnu podršku putem foruma na Drupal.org. Jomlina zajednica kao celina, ima tendenciju da se fragmentuje, međutim, veoma je dinamična sa preko 1000 kompanija koje pružaju podršku i usluge.

Jednostavnost upotrebe Drupal je ovde potpuno slab. Terminologija je zbunjujuća i previše štreberska. Interfejs administratora je tekstualan, i često pretežak za početnike. Jomla poseduje prilično dobar grafički interfejs, ali i dalje postoje neke začkoljice.

Dokumentacija Kod Drupala ovo rešenje nije tako loše. Jomla poseduje prilično dobro rešeno ovo pitanje.

Krivulja učenja Strmija je kod Drupala nego kod Jomle. Snaga Drupala je u njegovoj fleksibilnosti i snazi, a ne jednostavnosti upotrebe. Jomlina krivulja je nekako ravnija, obzirom da je ovo najjednostavniji CMS za učenje i upravljanje.

Trenutno stanje Trenutno se radi na Drupalu 7, a Jomla je trenutno dostupna u najnovijoj verziji 1.5, a radi se na 1.6 i 1.7.

Nadamo se da smo Vam pružili osnovne podatke o prednostima i manama Drupala i Jomle, koji će olakšati opredeljenje za jednu od ove dve platforme.

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest